S-a încheiat sesiunea 2022 a Examenului de Capacitate Preoțească în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și cu directa implicare și îndrumare a Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în perioada 19-26 septembrie 2022 s-a desfășurat o nouă sesiune a Examenului de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Examenul este organizat periodic de Centrul Eparhial Suceava, prin sectoarele Administrativ-Bisericesc și Educațional-Teologic.

Sesiunea septembrie 2022 a concursului a fost anunțată la data de 13 iulie 2022, astfel că încă de atunci, cei interesați au putut asimila suportul bibliografic primit în format electronic, scanat integral. De asemenea, în momentul înscrierii, candidații au primit un ghid pentru Examenul de capacitate preoțească, prin care s-a urmărit ca bibliografia propusă să fie aprofundată mai cu ușurință. Tematica examenului conține subiecte teologice de interes general, dar, în același timp, ele sunt actualizate la provocările vremurilor actuale și, desigur, la specificul eparhiei noastre.

Calendarul concursului a fost următorul: 13 iulie – 15 septembrie 2022: informare despre Examenul de Capacitate Preoțească, cu precizarea tematicii, a bibliografiei, a calendarului și a altor informații; înscriere candidați; 19 septembrie 2022: susținerea probei scrise; 20-21 septembrie 2022: afișarea rezultatelor la proba scrisă; depunerea eventualelor contestații și rezolvarea lor; 22 septembrie 2022: susținerea probei orale; 26 septembrie 2022: afișarea rezultatelor finale.

Cele două probe ale examenului s-au desfășurat la Centrul Eparhial Suceava. Proba scrisă a avut loc luni, 19 septembrie 2022, în Sala Pimen Arhiepiscopul, iar notarea s-a făcut pe baza baremului afișat la ieșirea din examen. Candidații au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor și au fost evaluați de către o comisie prezidată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, președintele comisiei de organizare și desfășurare. Componența comisiei de evaluare a fost următoarea: arhid. prof. dr. Bogdan-Mihai Hrișcă, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava (evaluator proba scrisă); PC Pr. prof. dr. Adrian Duțuc, cadru didactic în cadrul aceleiași instituții (evaluator probă scrisă) și Arhid. Marius-Gabriel Filip, directorul Centrului de Formare Continuă din cadrul Sectorului Educațional-Teologic (secretar al comisiei de organizare). Evaluatori la contestațiile de la proba scrisă au fost PC Pr. prof. dr. Silvestru Ionuț-Țurcă și Pr. prof. dr. Ioan Paul Valenciuc.

Proba orală a examenului s-a desfășurat în Sala Gherasim Putneanul, după un program prestabilit. Comisia de evaluare a avut următoarea componență: Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul, PC. Pr. dr. docent Mihai Valică, preot paroh al Parohiei Sfânta Treime din Vatra Dornei, PC Pr. prof. Adrian Iftimiu, preot îmbisericit la Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” din Suceava; PC. Pr. Dimitrie Horga, consilier al Sectorului Administrativ-Bisericesc; PC Pr. dr. Filaret Ruscan, consilier al Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină; Arhid. prof. dr. Bogdan-Mihai Hrișcă, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava și Arhid. Ionuț Isopescu, consilier al Sectorului Educațional-Teologic.

Rezultatele la cele două probe au fost îmbucurătoare, procentul de promovabilitate fiind de 92%, unul mai ridicat față de sesiunile anterioare ale concursului. Astfel, 11 din 12 candidați participanți au fost declarați admiși la finalul celor două probe ale concursului. Organizatorii au privit cu optimism aceste rezultate, fiind ușor de dedus un progres în ceea ce privește rezultatele sesiunii recent încheiate față de sesiunile anterioare ale examenului. Desigur, această concluzie ne îndreptățește să credem că Examenul de capacitate preoțească este tratat cu multă responsabilitate seriozitate de către fiii duhovnicești ai eparhiei noastre.

Dl. Ciprian Florea, unul dintre absolvenții examenului, a apreciat în mod deosebit bibliografia și subiectele propuse de către organizatori: Examenul a propus subiecte ofertante, îndemnându-ne să ne mobilizăm spre parcurgerea materiei acumulate în cei 4 ani de facultate, iar din bibliografia propusă am dobândit cunoștințe ce ne vor ajuta în misiunea pastorală. Din experiența examenului am ieșit cu un bagaj de cunoștințe mai dezvoltat, cu o părere foarte bună despre desfășurarea și organizarea acestuia și cu dorința mai pregnantă de a-I sluji lui Dumnezeu de la amvonul bisericii.

De asemenea, dl. Ilie Paicu, unul dintre participanți la examen, a apreciat organizarea în cele mai mici detalii și corectitudinea de care au dat dovadă organizatorii acestui concurs, mărturisind următoarele: Într-o atmosferă prietenoasă și plină de bunătate, am avut prilejul de a participa la examenul de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2022. În momentul înscrierii, m-am simțit binevenit, iar la examenul ce a urmat, părinții profesori au dovedit profesionalism și corectitudine. Scriu aceste rânduri în cea mai sinceră manieră, deoarece am fost plăcut surprins de întreaga organizare și de modul în care am fost primiți cu toții, cu căldură sufletească. Așa cum spunea vrednicul de pomenire Mitropolitul Antonie Plămădeală, „cel mai important examen pentru preoție se dă în fața propriei conștiințe”. Astfel, urmând chemarea tainică a lui Dumnezeu, cu emoție profundă, am venit la unul din cele mai corecte și transparente examene, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Pentru rezultatul obținut îi mulțumesc Bunului Dumnezeu, iubitei mele soții, părinților și rudelor, nașilor, părintelui duhovnic, cât și organizatorilor, pentru buna desfășurare a examenului.

Dl. Pavel Cerlincă a subliniat importanța susținerii acestui examen pentru cei de doresc să-I slujească lui Dumnezeu prin Taina Hirotoniei: Pentru mine, examenul de capacitate a fost ca o retrăire a momentelor de emoție pe care le aveam înaintea fiecărui examen din timpul facultății. Diferența este aceea că acum acestea au fost dublate de conștientizarea faptului că urmează sa fac un pas decisiv către preoție. Materia și lecturile necesare pentru examen nu mai erau ca alta dată, informații ce trebuiau pur și simplu înțelese și memorate, ci apăreau în mintea mea ca lucruri ce trebuie a fi trăite în scurt timp. Așadar, conținutul examenului nu mai era un element pe care voiam cât mai rapid să-l memorez și de care să scap, ci reprezenta informații utile și era nevoie să le asimilez cât mai bine, ca mai apoi să le folosesc cât mai eficient. Și dacă un pas către Dumnezeu Îl îndură să facă zece către noi, tot așa cred că acest prim pas către preoție Îl va îndura să ne facă slujitori ai săi.

Tot dl. Pavel Cerlincă a adus aprecieri pentru punerea la îndemână de către organizatori a Ghidului pentru examenul de capacitate preoțească: Sinteza materiei m-a ajutat foarte mult să recapitulez informațiile acumulate din materialele bibliografice.

În final, se cuvine să aducem un gând de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, pentru binecuvântarea arhierească de a se organiza această sesiune a examenului, dar și pentru votul de încredere și susținere acordat comisiei de organizare și desfășurare. De asemenea, gând de mulțumire se cade a aduce și Preasfințitului Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul, pentru directa implicare și îndrumare în buna desfășurare a examenului. Un gând de mulțumire aducem celor 12 candidați care s-au înscris la această sesiune, pentru curajul de care au dat dovadă, dar și pentru faptul că au tratat cu multă responsabilitate participarea la examen. Nu în ultimul rând, mulțumim membrilor comisiei de organizare și desfășurare a examenului, pentru că s-au îngrijit de toate aspectele ce țin de buna desfășurare a unui astfel de concurs.

Așadar, mulțumindu-le celor care s-au dedicat acestui concurs, dorind prin aceasta să-și închine viața slujirii lui Hristos, suntem încrezători că și această sesiune a Examenului de capacitate preoțească va descoperi felinare simțitoare care, purtând lumină izvorâtă din Lumina cea adevărată, vor fi o rază de bucurie și mângâiere într-o lume din ce în ce mai încercată de umbre și incertitudini.

Arhid. Ionuț Isopescu

Consilier Sectorul Educațional-Teologic