Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 18.10.2022, ora 10:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 17.10.2022, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Volumul propus pentru licitație este de 260 mc lemn lucru rășinoase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

  1. UP VII Argestru – partida    – 2200151301480 =  165 mc – LL  R
  2. UP VII Argestru – partida    – 2200151301540 =    95 mc – LL  R

Documente necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 17.10.2022, ora 14:30.

Informații pentru detalii:

             Telefonic   0744624065, 0749182803, 0749182802

 

                     Șef ocol silvic,                                                    Resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan