RUGĂCIUNEA ZILEI DE VINERI

(alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților)

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorule, Cel Ce Pătimirile cele înfricoşătoare şi Crucea cea de viaţă făcătoare şi îngroparea cea cu trupul ai primit pentru păcatele mele, mă rog Ţie să mă învrednicești să pot răbda mulţimea pătimirilor, pentru credința în Tine, precum Tu ai răbdat scuipări, bătăi, loviri, Cruce şi moarte, pentru mântuirea mea.

Întărește-mă, Doamne, ca de astăzi înainte să port și să mărturisesc Crucea de viaţă făcătoare, care este puterea lui Dumnezeu, şi sădește în inima mea întristarea pentru moartea Ta, ca să o simt și să o trăiesc, precum au simțit-o Fecioara Maria, Maica Ta, ori ucenicii și femeile purtătoare de mir ce stăteau în ziua răstignirii Tale sub Crucea Ta.

Luminează-mi simțirile cele sufletești și deschide ochii inimii și minții mele, ca să înţeleg Jertfa și Învierea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la Răstignirea Ta, și mai ales cum s-a încredințat de dumnezeirea Ta tâlharul cel credincios, pe care l-ai aşezat primul în Rai.

Dăruiește-mi, Doamne, și mie, tâlharului celui rău, mântuirea, precum atunci ai dat-o aceluia, și-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Pătimiri, și văzându-mă cu bună întoarcere și căință mă așază în Împărăția Ta, ca Cel Ce-mi eşti Dumnezeu Ziditor și Mântuitor. Amin.