RUGĂCIUNEA ZILEI DE SÂMBĂTĂ

(alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților)

Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu, în această zi, în care în mormânt șezând cu trupul, pus de Iosif și Nicodim, şi pogorât fiind la iad cu sufletul, ai îndepărtat întunericul cu lumina dumnezeirii Tale, eliberând pe cei ţinuţi în robia celui rău, Te rog, după mila Ta, îngroapă păcatele și cugetele mele cele rele, luminează întunecatul iad al sufletului meu și mă fă liber de patimi.

Pentru aceasta chem mijlocitori pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica Ta, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari și de durerile Tale cumplite și-a rănit inima, pe apostoli și pe sfintele femei purtătoare de mir care Te-au văzut înviat din morți a treia zi, iar în a patruzecea zi înălțându-Te de la pământ la cer, însoțit de Sfinții Tăi Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, de toţi cei vii și de toți cei adormiţi, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către care alerg și eu, nevrednicul, strigând: O, fericiți slujitori ai lui Dumnezeu! Fiți mijlocitori, ca să primesc ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, pe care nu știu să-l cer după cuviință.  Nu încetați a vă ruga pentru mine, cel care mă aflu în primejdii la tot pasul, ca prin rugăciunile voastre să câștig iertarea păcatelor, sănătate, ajutor, înțelepciune, pace şi liniște, spre folosul meu sufletesc, și astfel Dumnezeu, Cel în Treime închinat, să Se slăvească pururea. Amin.