RUGĂCIUNEA ZILEI DE MIERCURI

(alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților)

Doamne, Atotputernice și Mult-îndurate, Iisuse Hristoase, Cel ce înainte de Paşti cu două zile Te-ai întristat în Betania, vorbindu-le apostolilor despre dărâmarea Ierusalimului şi despre cea de-a doua Ta venire, mă rog Ţie, în această zi de miercuri, ziua vinderii Tale, de către ucenicul cel viclean, pentru treizeci de arginţi, să primeşti şi lacrimile mele ca mir de mult preţ, pentru că Te-am întristat cu mulţimea păcatelor mele.

Răscumpără-mă, Doamne, de sub puterea păcatului, a trădărilor şi a vânzătorilor şi ajută-mi ca în toate zilele vieţii mele să fac voia Ta, și astfel să Te primesc în casa sufletului meu, precum Te-au primit odinioară Simon Leprosul, Simon fariseul și Zaheu vameșul, Lazăr din Betania şi surorile sale Marta şi Maria.

Îndură-Te şi de mine, Mult-milostive, Doamne, ca să nu Te mai vând precum acel Iuda, răstignindu-Te și eu cu faptele şi cugetele mele cele rele, ci mă învrednicește de Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.