RUGĂCIUNE PENTRU REUȘITĂ LA EXAMENE 

*text alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit lui Moise să învețe pe Israel poruncile Tale, precum învață omul pe fiul său (Deuteronomul 8, 5), căci învățătura celui înțelept este izvor de viață și bunăstare (Daniel 12, 3), iar pe profeți, judecători, regi și pe învățătorii de lege i-ai rânduit să predea poporului știință ziditoare și mărturisitoare, rânduind prin Iosua și Ezdra cărturari și învățători în tot Israelul, iar la plinirea vremii ai trimis lumii, ca Învățător și Mântuitor, pe Însuți Fiul Tău cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, izvorul înțelepciunii celei veșnice, care a învățat mulțimile (Matei 13, 55), încât acestea se mirau, neștiind că învățătura Sa era de la Tine, Dumnezeul nostru, Ție ne rugăm, binecuvântează pe toți elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii și pe toți cei ce se află în examene, care se roagă Ție cu credință, prin noi smeriții și nevrednicii Tăi slujitori, și luminează-l cu lumina sfințitoare a Duhului Tău celui Sfânt ca să învețe și să priceapă și să reușească la examenele ce îi stau înainte.

Deschide-le mintea și sporește-le stăruința și dorința de cunoaștere, ferindu-i de cursele văzuților și nevăzuților vrăjmași și de toate ispitele și mrejele ucigătoare de suflet, în care sunt prinse inimile multor tineri care s-au îndepărtat de Tine.

Fă, Doamne, ca talanții primiți de la Tine, Dumnezeul nostru, să fie însutit roditori și înmulțiți cu dragoste, discernământ și dreaptă socoteală.

Ocrotește-i cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care ești binecuvântat, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!