Români de pe cele două maluri ale Prutului, uniți spiritual prin cultură și artă la Putna

La numai câteva zile de la împlinirea a 520 de ani de la trecerea la cele veșnice a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Mănăstirea Putna, „Ierusalimul neamului românesc”, a fost gazda unei manifestări culturale deosebite, menită să aducă în prim plan viața și misiunea voievodului ctitor, prin lansarea unor volume dedicate fiecărei etape din marcanta biografie, sub egida „Epopeea Ștefaniană – Cavalerii Crucii”, și printr-o expoziție de grafică intitulată „Cetăți și biserici voievodale din Moldova”.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din duminica închinată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Tuturor sfinților români, 7 iulie 2024, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la Centrul Cultural „Iacob Putneanul” al Mănăstirii Putna s-au întâlnit români din stânga și din dreapta Prutului pentru a-l cinsti pe cel mai cunoscut „ctitor de locașuri sfinte”, dar și pentru a evoca personalitatea și opera poetului nepereche, Mihai Eminescu, manifestarea fiind, potrivit organizatorilor, consacrată unirii spirituale prin cultură și artă.

În cadrul întâlnirii au fost lansate cele zece volume ale Epopeei Ștefaniene „Cavalerii Crucii”, în prezența autorului, scriitorul sucevean Andrei Breabăn, și a fost deschisă Expoziția de grafică „Biserici și mănăstiri din Moldova” semnată de Leonid Popescu, Maestru al Artei și Artist al poporului din Republica Moldova. Cei prezenți au avut ocazia să descopere și talentul scriitoricesc al pictorului, în această zi fiind lansate și romanele Depărtări din valea Răutului, respectiv Tragedie Pozitivă, și monografia Sătenii de pe Răut.

Între invitații speciali ai acestui eveniment s-au numărat acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe din Republica Moldova, și acad. Ion Hadârcă, vicepreședinte, acad. Mihai Cimpoi, președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, acad. Grigore Tinică, doctor cardiochirurg, pr. Maxim Melinti, consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei, prof. dr. Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Uniunii Scriitorilor Bucovineni. Nu au lipsit reprezentanți ai oficialităților centrale și locale, precum domnul Niculai Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava.

Manifestarea, moderată de prof. Ioan Ițco, președinte al Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România (AJTR), Filiala Nord-Est, a fost împodobită cu o serie de momente artistice deosebite, încărcate de poezie și cântec, între invitați numărându-se Adela Șulea, care a recitat din opera lui Grigore Vieru și Mihai Eminescu, și Patricia Gusbeth, care a impresionat publicul iubitor de istorie și de frumos cu interpretarea la pian a unei compoziții a lui Ciprian Porumbescu, Hora.

După discursurile invitaților și intervențiile din partea publicului, prin care au fost reamintite pagini importante din istoria poporului român, precum Serbările de la Putna, momente istorice pentru definirea identității românești, în cadrul întrunirii au fost oferite mai multe premii, distincții și daruri, între care și ordine eparhiale de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic. Arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a înmânat Ordinul „Mușatinii” acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, și scriitorului Andrei Breabăn, pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând (astfel) domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”.

Ordinul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul” a fost înmânat domnului Leonid Popescu, întrucât „a urmat exemplul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, strălucit dascăl și întemeietor de școli, de numele căruia se leagă tipărirea primul Abecedar românesc și tipărirea în limba română a cărților de cult și a altor lucrări ziditoare de suflet, neobosit păstor duhovnicesc și apărător al credinței, care și-a asumat ca misiune și ajutorarea culturală și spirituală a creștinilor ortodocși români din interiorul arcului carpatic”, iar Ordinul „Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta” a fost înmânat acad. Mihai Cimpoi, acad. Ion Hadârcă și pr. Maxim Melinti, întrucât au urmat „exemplul cărturarului Zoe Dumitrescu Bușulenga – monahia Benedicta, distins om de cultură, eminescolog prin excelență, creator jertfelnic în ogorul limbii și literaturii române, profesor și academician de excepție, dar și neobosită rugătoare și apărătoare a credinței ortodoxe”.

Evenimentul desfășurat în cea mai cunoscută ctitorie și necropolă a domnului Moldovei, mutat în lăcașurile cerești în anul 1504, a fost organizat de Academia de Științe a Republicii Moldova, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Cenaclul Transfrontalier „Mașina cu poeți” și de Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România (AJTR), Filiala Nord-Est.

Irina Ursachi