recomandare_pastorala

În ultima perioadă s-au înmulţit solicitările de ajutor distribuite (îndeosebi) prin intermediul diferitelor reţele de socializare. Între acestea, se numără şi postări ale unor preoţi despre care nu avem certitudinea că ar fi preoţi hirotoniţi canonic, întrucât îşi schimbă periodic, şi chiar de la o zi la alta, identitatea. Şi, din păcate, nu sunt puţini, mai ales din rândul grupărilor parabisericeşti.

Din acest motiv, reînnoim îndemnul adresat tuturor credincioşilor din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor de a fi cu multă luare aminte atunci când sunt solicitaţi de persoane necunoscute să facă astfel de fapte de milostenie, fie în bani, fie în bunuri materiale.

Însuşi Sfântul Vasile cel Mare, a cărui milostenie faţă de săraci şi grijă faţă de bolnavi era de notorietate, atrăgea atenţia: „Negreşit, nu-i folositoare dărnicia acestei slujiri (a milosteniei) celor care alcătuiesc cântece plângăreţe, ca să înmoaie inimile oamenilor, nici celor care fac din infirmităţile trupului lor şi din răni prilej de neguţătorie, căci acordarea unor astfel de ajutoare acestora ajunge prilej de răutate”. Este un avertisment încă din secolul al IV-lea.

Aşadar, sporiţi-vă atenţia, ca nu cumva milostenia voastră să ajungă în mâinile unor săraci închipuiţi! Păziţi-vă, să nu fiţi înşelaţi de cineva!

† Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor