Răspunsul ierarhului – 6 aprilie 2023

raspunsul_ierarhului_cu_email_7

„Bună seara, Înaltpreasfinţite Părinte Episcop Calinic,

Vă rog să-mi daţi o îndrumare ortodoxă, dacă o familie o ajuns din motive de infidelitate a soţului faţă de soţie să divorţeze, însă soţia, fiind un copil minor de întreţinut, cere soţului că singura cale de împacare ar mai fi doar dacă soţul să meargă la o mănăstire aleasă de soţie unde să jure sub semnătură pe viaţa lui şi pe Dumnezeu, că atât cât cei doi vor fi căsătoriţi, el n-o va mai înşela cu alta femeie. Dumneavoastră cum ne îndrumaţi în cazul acesta. Soţul este om credincios şi nu vrea să jure pentru probleme lumești pe Dumnezeu şi pe viaţa lui. Mulţumim.

Doamne, ajută, Părinte Episcop.”

N. G.

Doamne, ajută!

Consider că ar fi bine să-i mai dea o șansă, iar căsătoria lor să funcționeze pe încredere, nicidecum pe jurăminte.

Pace și bucurie!

„Sărut mâna, Înaltpreasfințite Părinte Calinic.

Vreau să vă întreb care este varianta canonică a Acatistului Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe internet am găsit vreo 2 variante, dar nu știu care este varianta canonică, cea care poate fi citită în Sâmbăta Mare.

Vă mulțumesc.”

B. V.

Doamne, ajută!

Acatistul Sfântului Mormânt nu are aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; variante ale acestuia circulă însă în spațiul online pentru evlavia credincioșilor, transmise din generație în generație, fiind incluse și în diferite cărți de rugăciuni, unele apărute cu binecuvântarea PF Teofil al III-lea al Ierusalimului. Originalul Acatistului Sfântului Mormânt, în limba greacă, se afla în Biblioteca Bisericii Sfântului Mormânt, conform Mitropolitului Kiriakos al Nazaretului.

Pace și bucurie!

„Doamne, ajută!

Pe diferite site-uri am citit că sunteți gazda unui concurs de poezie religioasă în memoria ieromonahului Nectarie Chirița, iar una dintre reguli este înscrierea candidaților cu vârsta până la 26 de ani.

Aș dori să stiu dacă este posibilitatea pe viitor ca un astfel de concurs să se desfășoare fără limită de vârsta, în vederea promovării acestui gen de poezie.

Mulțumesc anticipat!”

S. S.

Doamne, ajută!

Concursul este organizat sub egida Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” – Tribunal, cu binecuvântarea chiriarhului. Dorința organizatorilor acestui concurs este aceea de a cultiva și afirma talentul tinerilor cu aptitudini și sensibilitate pentru poezia religioasă. Organizatorii nu exclud posibilitatea extinderii vârstei participanților.

Pace și bucurie!

„Înaltpreasfinția Voastră,

De ce nu se fac în general întâlniri cu scop de cateheză la parohii, ținute de preotul paroh sau coslujitor unde există, în care să se aprofundeze teme din domeniu catehetic/dogmatic/liturgic, duminica după ce s-a terminat Sfânta Liturghie?

În orașe se mai fac, dar în parohiile din mediul rural ar fi mare nevoie de astfel de întâlniri, unde oamenii de multe ori nu știu lucruri elementare despre structura Sfintei Liturghii și ce semnificație au anumite momente.

Credincioșii nu sunt catehizați și fac confuzie, crezând că momentele importante sunt altele: fac închinăciuni/metanii la ectenia pentru cei chemați (care era pentru catehumeni, nu pentru credincioși), nu stau în liniște/circula prin biserică la momentul când are loc prefacerea Darurilor etc.

După priceperea mea puțină, zic că ar fi folositor ca preoții parohi să ia atitudine, cuvântul/predica duminicii nu este de ajuns de multe ori.

Cu iertare.”

G. B.

Doamne, ajută!

Vă transmit răspunsul consilierului sectorului de resort.

„Stimate Domnule ……,

Faptul că arătați un interes sporit față de activitățile catehetice ale Bisericii noastre nu poate decât să ne bucure, înțelegând prin acesta o căutare duhovnicească a domniei voastre față de propovăduirea mesajului evanghelic, mântuitor, în rândurile credincioșilor de astăzi.

Această temă este o mare provocare a Creștinismului zilelor noastre, în care avem toate mijloacele moderne de comunicare rapidă din mediul online dar, paradoxal, uneori nu mai găsim timp suficient pentru a reflecta mai mult asupra cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Catehizarea continuă ar trebui să constituie o prioritate a societății noastre majoritar creștină, în țara noastră, o căutare lăuntrică pentru oricare creștin, fie el cleric, monah sau mirean.

Pentru a vă asigura de faptul că demersurile noastre sunt dedicate unor astfel de scopuri catehetice, prin care încercăm să răspundem dorinței credincioșilor, vă vom prezenta câteva dintre activitățile mai importante desfășurate în acest sens de către Departamentul catehetic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Totodată, vă informăm faptul că până acum, în cei doi ani de la înființarea Biroului de catehizare parohială și până în prezent, au fost efectuate peste 360 de ateliere și sesiuni catehetice, susținute în parohii și școli de către consilierul eparhial al sectorului Catehizare tineret și educație pentru viață, în perioada aprilie 2021-martie 2023.

În cele ce urmează, vă voi prezenta succint câteva dintre proiectele care au fost inițiate cu scopul de a ajuta preoții slujitori, coslujitori și profesorii de religie la implementarea unor proiecte de catehizare a credincioșilor de toate vârstele și, mai ales, a tinerilor din bisericile și școlile arondate acestora (peste 10.000 de copii și tineri participanți elevi și studenți au luat parte la întâlniri catehetice organizate de către Departamentul catehetic, în perioada 2021- 2023).

  1. Proiectul catehezelor pre-pascale și post-pascale (în 2021 și 2022 a fost emisă o propunere de proiecte catehetice preoților din toate protopopiatele eparhiei, cu rugămintea de a desfășura activități catehetice în perioada Postului Mare și a săptămânilor de după Sfintele Paști.
  2. Proiectul Școala de Vară „Copii la altar” (au fost susținute peste 157 de sesiuni catehetice în vară anului 2021 și în vara anului 2022, fiecare cateheză fiind structurată pe mai multe obiective psihopedagogice, cu rolul însușirii unor noi cunoștințe religioase de către tinerii și copiii participanți.
  3. Proiectul Școlii de Duminică (demarat, mai întâi, prin ISJ Suceava în august 2020, iar mai pe urmă fiind reimplementat la nivel eparhial în toate parohiile eparhiei, de către sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață pe data de 7 decembrie 2022, prin emiterea unui program catehetic bine stabilit, prin lansarea unor metode care să-i ghideze pe preoții din parohii, constituind un ghid catehetic, prin care le sunt sugerate preoților metodele și temele care pot fi abordate într-o cateheză. Proiectul a presupus punerea la dispoziție preoților a unui ghid format din 8 cateheze tematice demonstrative, pregătite de către echipa catehetică a Arhiepiscopiei).
  4. Proiectul Centrelor de tineret Ecclesia ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, prin care au fost înființate mici comunități de tineret la nivelul unor licee și parohii, pentru organizarea săptămânală a activităților recreative și catehetice.

 Astfel, vă aducem la cunoștință faptul că Sectorul Catehizare tineret și educație pentru viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților organizează săptămânal aceste activități ce nu pot fi promovate întotdeauna pe cât ar trebui, pentru faptul că activitatea de teren a echipei catehetice este una foarte condensată, iar timpul mult prea limitat (în eparhie sunt înființate, la acest moment, un număr 37 de astfel de centre de tineret la nivel județean);

  1. Proiectul Taberelor de Vară „Temerari pe drumul cunoașterii”, iunie-iulie 2022, și „Comorile satului”, august-septembrie 2020, 2021, 2022 (peste 2175 de tineri catehizați într-un cadru plăcut si agreat de către tineri și copii).
  2. Proiectul Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor” (în cadrul căruia au participat mai multe parohii care au desfășurat activități catehetice, înfrățindu-se cu parohii din diaspora românească (au participat un număr de 1500 de tineri si copii, beneficiind de catehezele organizate in acest proiect).
  3. Proiectul conferințelor organizate în parteneriat cu Sectorul Cultural, Sectorul Misiune Pastorală și Actualitate creștină și Sectorul Media și Comunicare ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în perioada Postului Mare și al Postului Crăciunului (2021-2023).

Nu ne mai rămâne decât să reînnoim rugămintea adresată în repetate rânduri preoților parohi, aceea de a îmbrățișa propunerile noastre catehetice si omiletice, organizând fiecare întâlniri catehetice în școlile de duminică și celelalte proiecte devenite deja tradiție în Arhiepiscopia noastră, prin care preoții slujitori și coslujitori (care au datoria morală prin Statutul Bisericii Ortodoxe Române de a susține activitatea catehetică în parohiile în care slujesc și de a păstra legătura vie între Școală și Biserică, între profesorul de religie și slujitorii altarului), să împlinească misiunea pastoral-catehetică, după cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care îi îndeamnă pe toți slujitorii Săi: ,,Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28, 19).”

Pace și bucurie!

„Am observat răspunsul cam șchiop, nedemn de un monah. Căci în fond monahi sunt toți, inclusiv episcopii și preoții. Monahul nu există în mănăstire pentru voia lui proprie. Trebuie să învețe să ceară starețului, pentru că toți banii sunt la comun. Răspunsurile ÎNALTpreasfinției voastre sunt cam în răspăr, nedemne de un monah, mai mult par ca venind din partea unui mirean. Probabil erați de SINE la Mănăstirea Putna care e de fapt de obște. „Intelectualismul” îi doare pe mulți. Ce să faci! Frustrările!” 

M. M.

Doamne, ajută!

Frustrări? Mulțumesc cerului, încă nu m-a încercat, în cele 4 decenii de viața monahală de obște, nu de sine, acest sentiment. „Intelectualismul” despre care faceți vorbire a fost încurajat și cultivat de Sfinții Părinți prin scrierile lor; la fel, și îndemnurile/poruncile: „Vrednic este lucrătorul de plata sa” (Luca 10, 7), „Să nu nedreptăţeşti pe cel ce munceşte cu plată” (Deuteronomul 24, 14), „Să nu nedreptăţeşti pe aproapele şi să nu-l jefuieşti. Plata simbriaşului să nu rămână la tine până a doua zi.” (Leviticul 19, 13) sunt de natură divină. Tot în Sfânta Scriptură citim: „Vai de cel care îşi zideşte casa din nedreptate şi îşi face încăperi din fărădelegi, care sileşte pe aproapele său să-i lucreze degeaba şi nu-i dă plata lui.” (Ieremia 22, 13).

Închei prin a vă spune că cele comentate de dumneavoastră sunt tipice celor care își nedreptățesc subordonații. Să vă numărați oare printre ei?

Post cu pace…

„Sărut dreapta, Înaltpreasfinția voastră!

Iertați-mi îndrăzneala, dar aș vrea să ne dați o lămurire în următoarea problemă:

În ultima perioadă s-a format așa un obicei, îl putem numi așa, că tinerii care conviețuiesc împreună fără Taina Cununiei primesc binecuvântare de la preoții din parohii să fie nași de botez împreună pentru un copil. Ori știm că dacă un cuplu nu a primit Taina Cununiei nu se poate să fie împreună nași pentru un copil sau să fie și nași de cununie … În Arhiepiscopia Sucevei sunt în ultimii ani foarte multe cazuri, iar preoții, pentru a nu-i îndepărta pe tineri de biserică, fac aceste pogorăminte. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Sărut dreapta și vă mulțumim pentru bucuriile ce le trăim ori de câte ori ajungem la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”. Paște binecuvântat!”

I. V.

Doamne, ajută!

Situația semnalată de dumneavoastră, pentru care vă mulțumim, a fost discutată atât în permanențele Consiliului Eparhial, cât și în cadrul cercurilor pastorale. Faptul că „fenomenul” încă mai există ne arată că mai trebuie insistat.

Post binecuvântat!