Răspunsul ierarhului – 2 ianuarie 2021

raspunsul_ierarhului_cu_email

29. C.M.

„Sărut mâna, Înaltpreasfinția Voastră și La mulți ani! Apreciez foarte mult dorința Înaltpreasfinţiei Voastre de a fi permanent în legătură cu credincioșii, cât și activitatea frumoasă pe care ați desfășurat-o în eparhia Iașilor, dar și cea pe care o desfășurați acum în eparhia Sucevei. Mi-ar plăcea, dacă timpul vă va permite, să organizați cândva o conferință duhovnicească transmisă online, să ne putem folosi sufletește și noi, cei ce nu suntem din zona Sucevei.

Aș avea o întrebare: cum ar trebui să procedez cu un prieten care are căutări spirituale sincere, însă mai mult așa, sub formă de curiozitate (e preocupat mai ales de minuni), iar nu în planul vieții și viețuirii creștine concrete? Mai mult, are și un anturaj total nepotrivit. Cum ar trebui să procedez eu, astfel încât să nu considere că îl sâcâi sau intervin prea mult? Nu știu nici cum să îi sugerez că anturajul nu e potrivit, să nu creadă că îi jignesc prietenii.

An Nou fericit și binecuvântat de Dumnezeu, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop! Cu aleasă prețuire, C. M.”

Stimate domn!

Prietenul dumneavoastră, despre care spuneţi că „are căutări spirituale sincere, însă mai mult așa, sub formă de curiozitate” trebuie: 1. Să-şi convertească curiozitatea în sinceritate; 2. Să părăsească anturajele „total nepotrivite”; 3. Să-şi caute un duhovnic bun şi astfel, dintr-o dată, se vor petrece trei minuni adevărate în viaţa lui.

Dacă doriţi să vă ajutaţi prietenul, aţi putea să îi sugeraţi acest Decalog, care se regăseşte în lucrarea intitulată „Cuvânt către tineri”, publicată în perioada Referendumului, prin care am adresat tinerilor câteva îndemnuri:

1. Însoţiți-vă cu Preamilostivul Dumnezeu şi cu sfinţii Lui, pentru că numai dintr-o astfel de comuniune veţi putea dobândi bucuria încrederii în voi şi vă veţi putea înnobila zilele vieţii.

2. Nu râvniţi la roşcovele înstrăinării de Dumnezeu ca fiul risipitor (Luca 15, 13 şi 16), ci, dimpotrivă, sporiţi-vă dragostea faţă de Dumnezeu, faţă de părinţii voştri, faţă de semeni, dar mai ales faţă de cei care sunt în necazuri, suferinţe şi lipsuri, ajutându-i să se elibereze de tot ce le întristează viaţa. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce plâng (Romani 12, 15).

3. Supuneţi-vă în integritatea voastră ‒ trup şi suflet ‒ unei asceze pe măsura şi vrerea lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să-Şi amintească de voi, aşa cum Şi-a amintit de Israel (Iezechiel 16, 60), de legământul Lui încheiat cu voi prin Taina Sfântului Botez, din zilele prunciei voastre, şi, totodată, rugaţi-L să vă vindece de infirmităţile sufleteşti şi trupeşti, „pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume” (I Ioan 2, 16).

4. Nu vă construiţi viitorul pe terenuri mlăştinoase, ca nu cumva edificiul vostru să se dărâme atunci când vă este lumea mai dragă şi nici să nu cereţi, tineri fiind, întocmai fiului risipitor, partea ce vi se cuvine de avere (Luca 15, 12), pentru ca nu cumva, risipind-o, să vă îndureraţi părinţii şi dascălii care vă veghează devenirea şi să fiţi ruşinaţi pentru că aţi purtat „ocara tinereţii” voastre (Ieremia 31, 19).

5. Construiţi-vă o tinereţe după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; înfăşuraţi-vă viaţa în giulgiul de in curat al cuminţeniei, întocmai tânărului din  Evanghelia lui Marcu, care „mergea după Hristos” (Marcu 14, 51), dar şi a celorlalţi apostoli şi ucenici, mucenici, mărturisitori şi cuvioşi care au lăsat toate (Matei 19, 27-29), într-o formă sau alta, şi au urmat lui Hristos.

6. Sporiţi-vă tinereţea prin lucrarea sfântă a Bisericii şi nu vă risipiţi averea, lăsându-vă vrăjiţi de mirajul unor lumi/minuni virtuale, precum odinioară fiii lui Israel şi ai lui Iuda, care au făcut numai rău înaintea lui Dumnezeu din tinereţile lor şi L-au mâniat cu faptele mâinilor lor (Ieremia 32, 30). Faceţi-vă pildă semenilor voştri cu cuvântul, „vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare (lipsită de trivialităţi, n.n.) ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia” (Coloseni 4, 6; Matei 5, 13) ‒, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa şi cu curăţia, pentru ca nimeni să nu dispreţuiască tinereţile voastre (I Timotei 4, 12).

7. Într-o societate cu moravuri puţin măsurate, este de datoria voastră să vă alegeţi prieteni de caracter şi serioşi, blânzi şi nobili, evlavioşi şi înţelepţi, după proverbul: „Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti”. „Nu vă lăsaţi înşelaţi, îl citează Sfântul Apostol Pavel pe Menandru (sec. al IV-lea î.Hr.) ‒, tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” (I Corinteni 15, 33). Iar Solomon atrage atenţia asupra prieteniilor îndoielnice care, uneori, te trag în jos, nicidecum în sus: „Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău”, adică devine fără minte (Pilde 13, 20).

8. Înmulţiţi-vă talanţii încredinţaţi vouă de Dumnezeu cu simţ de răspundere şi caracter, cu onestitate şi devotament; semănaţi în jurul vostru convingeri demne de luat în seamă şi daţi dovadă, întotdeauna, de seriozitate, perseverenţă şi, mai ales, de o înaltă responsabilitate în tot ceea ce vă este îngăduit să faceţi.

9. Convertiţi-l pe Saul din voi în Pavel, pentru că este la limita dizgraţiei să pari drept fără să fii, şi propovăduiţi-L neamurilor pe Hristos şi valorile Evangheliei Sale. Faceţi din viaţa voastră o doxologie adusă lui Dumnezeu! Ridicaţi-vă sus cu mintea şi cu inima şi revărsaţi-vă înaintea lui Dumnezeu sufletul în rugăciuni şi mulţumiri!

10. Fiţi statornici în împlinirea făgăduinţelor; îmbrăcaţi-vă în mantia desăvârşitei trăiri în Hristos şi în Biserica Sa, pentru a face o lume pe măsura şi vrerea Preamilostivului Dumnezeu.

Cât priveşte conferinţa la care faceţi referire, consider că fiecare predică este o conferinţă, din care oricine îşi poate lua ceea ce este potrivit pentru sine.

An Nou cu pace şi sănătate!

 

30. C.B.

„Sărut dreapta, ÎnaltPreasfinția Vostră! Mi-aș dori tare mult să îmi semnați sau să îmi scrieți pe cartea dumneavoastră un cuvânt de folos pentru a-l pune în practică. Cum aș putea programa o audiență la ÎnaltPreasfinția Voastră? Iertați!” (C. B.)

Stimate domn! Stareţul meu de la Mănăstirea Putna, atunci când câte un frate îi cerea cuvânt, îi spunea: „Caută-ţi mulţumirea vieţii în faptele tale”. Iar eu vă spun: „Fă binele cu gândul că va avea urmări eterne!”

La mulţi şi binecuvântaţi ani!