Proiectul Catehetic Eparhial „Tinerii Bucovinei, păstrători ai tezaurului strămoșec și mănăstiresc” la Mănăstirea Probota, cu prilejul Zilei Internaționale a Rromilor

Cu prilejul Zilei Internaționale a Rromilor și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață al Arhiepiscopiei al Sucevei și Rădăuților a organizat în ziua de luni, 8 aprilie 2024, la Mănăstirea Probota, cea de-a VIII-a ediție a proiectului catehetic eparhial „Tinerii Bucovinei, păstrători ai tezaurului strămoșesc și mănăstiresc”.

Într-un cadru de poveste, când toți pomii Probotei au înflorit și când verdele primăverii și-a făcut simțită prezența în jurul mănăstirii monument UNESCO, mai multe instituții de învățământ au organizat un frumos eveniment dedicat primăverii și perioadei liturgice a Postului Mare, facilitând legarea de prietenii între elevii români și elevii de etnie rromă, cu prilejul Zilei Internaționale a Rromilor.

Astfel, de această dată parteneriatul a avut loc între Școala Gimnazială Nr. 1 din municipiul Suceava (reprezentată fiind de către d-na director Gabriela Mihai, d-na director adjunct Toma Lăcrămioara, d-na prof. Daniela Sandu, d-na prof. Liliana Pintilie, d-na Gabriela Carmen Mihai și de către PC. Pr. prof Petru Ilincăi), Colegiul Tehnic Mihai Băcescu din Fălticeni (reprezentat fiind de către PC Pr. prof. Bogdan Constantin Feștilă) și Școala Gimnazială Gulia (reprezentată de către d-na director Elena Roman).

Într-un schimb de experiență, elevii au beneficiat de două ateliere de cunoaștere și de lucru manual, la care copiii de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Suceava au participat împreună cu elevii Școlii Gimnaziale Gulia, asistați și coordonați de elevii Colegiului Mihai Băcescu Fălticeni, tineri care i-au sprijinit pe cei mai mici în confecționarea unor obiecte artizanale dedicare Zilei Internaționale a Rromilor.

Mai apoi, gazdele acestui moment, elevii Școlii Gulia, au susținut, spre bucuria și interesul oaspeților, un program artistic special, cu dansuri și cântece tradiționale, specifice comunităților rrome din această zonă. Astfel, activitatea multiculturală și multietnică de la Școala Gulia s-a încheiat prin oferirea unor daruri de preț din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, daruri de suflet, icoana Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, alături de alte iconițe și cruciulițe, ca încredințare a dragostei, grijii și binecuvântării arhierești.

Cea de-a doua parte a evenimentului a avut loc la Mănăstirea Probota, acolo unde elevii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava și cei de la Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni, centru de tineret Ecclesia recent înființat în arhiepiscopia noastră, au poposit pentru câteva ore în străvechea vatră monahală, cunoscând îndeaproape tezaurul strămoșesc și mănăstiresc pe care înaintașii noștri l-au lăsat ca mărturie a credinței statornice din cea mai veche mănăstire moldavă, așa cu Mitropolitul Dosoftei menționează în scrierile sale.

Între zidurile străvechii mănăstiri, domnul prof. Cristi-Gabriel Hurjui, Consilier Eparhial la Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață a susținut o cateheză cu tema „Lemnul Sfintei Cruci”, purtându-i pre cei prezenți, pentru câteva clipe, prin istoria aducerii din Rai a lemnului Sfintei Cruci.

Astfel, domnul Consilier Eparhial Cristi-Gabriel Hurjui a spus: „Ne aflăm sub auspiciile Sărbătorii Sfintei Cruci, din Duminica a III-a a Postului Mare, de aceea, tot ceea ce a avut loc la Mănătirea Probota a fost pus sub semnul Sfintei Cruci și sub paza Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul acestui sfânt locaș, ocrotitorul copiilor”.

La finalul evenimentului a avut loc un program de cântări bisericești și pricesne specifice Postului Mare, interpretat de către tânăra Sabina Holotă, elevă în clasa a X-a Filologie la Colegiul tehnic Mihai Băcescu Fălticeni și de către un grup de psalți condus de către PC Pr. prof Constantin Dan Magdalena, cadru didactic la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Mitropolit Dosoftei din Suceava.

Din partea Înaltpresfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, la finalul activității, PC Pr. Adrian Dulgheriu a înmânat domnului prof. Lucian Dimitriu, Inspector Școlar Județean pentru problemele rromilor la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Ordinul Eparhial Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, întrucât „a urmat exemplul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, strălucit dascăl și întemeietor de școli, de numele căruia se leagă tipărirea primul Abecedar românesc și tipărirea în limba română a cărților de cult și a altor lucrări ziditoare de suflet, neobosit păstor duhovnicesc și apărător al credinței, care și-a asumat ca misiune și ajutorarea culturală și spirituală a creștinilor ortodocși români din interiorul arcului carpatic”.

Toți cei prezenți au primit daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și din partea Mănăstirii Probota, înveșnicind momentele petrecute în străvechea vatră monahală și mărturisind dorința de a mai participa și la alte activități catehetice și de tineret.

Biroul de Catehizare Parohială
al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

photo credit: Andrei Lazăr