Privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (UP I Ilișești și UP II Voroneț)

anunt_licitatie

Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitatiei : 18. 10. 2021, ora 9:00

Locul desfașurării licitatiei :  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitatiei :  Licitaţie publică în plic inchis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei : zilele de 12,13 și 15 Octombrie, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente : certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la licitației, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și a ofertei : zilele de 12,13 și 15 Octombrie.

Data deschiderii plicurilor și locul : 18 Octombrie, ora 9 :00,  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești, – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești.

Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, în contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,
Ing. Onica Marius