Predici

„Astăzi, în casa ta vreau să rămân!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XXXII-a după Rusalii

„Astăzi” este timpul lui Dumnezeu; este numele eternităţii. Sau, veşnicia revărsată în ceea ce numim aici şi acum, cum afirmă părintele Galeriu. În Sfânta Scriptură, „astăzi” este folosit doar de...

Sfinții Trei Ierarhi – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfinţii Trei Ierarhi au fost nelipsiţi din spaţiul nostru de cultură şi spiritualitate românească, fie prin corespondenţa purtată cu episcopul Bretanion al Tomisului privind trimiterea moaştelor Sfântului Sava Gotul (12...

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Nicolae Iorga a sintetizat viața mitropolitului Iosif Naniescu în cuvinte de o aleasă sensibilitate şi frumuseţe literară: „Ales Mitropolit al Moldovei la 1875, acest Basarabean, care a trăit până la...

Sfântul Ierarh Bretanion al Tomisului – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, i-a trimis Sfântul Bretanion al Tomisului două scrisori. Din prima scrisoare reiese că Bretanion provenea dintr-o familie creştină (nobilă) originară din Capadocia – Asia...

Sfântul Ierarh Grigorie Teologul – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Poezia a fost pentru Sfântul Grigorie Teologul un alt mod de a transmite dogmele şi de a combate învăţăturile ereticilor, de a revela poporului puterea şi slava divină. Din acest...

„Doamne, vreau nu să văd, ci să Te văd!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XXXI-a după Rusalii

Credinţa puternică şi rugăciunea stăruitoare au fost factorii hotărâtori în dobândirea vederii orbului. Şi când i s-au deschis ochii, primul pe care L-a văzut a fost Iisus, Care a luat...

Sfântul Antonie cel Mare – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

De numele Sfântului Antonie se leagă primele reguli ale vieţii monahale, care vor fi aprofundate mai târziu de Sfântul Pahomie şi de Sfântul Vasile cel Mare. Totodată, Sfântului Antonie cel Mare...

„Recunoștință versus nerecunoștință” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XXIX-a după Rusalii (vindecarea celor zece leproși)

În general, binefacerea şi recunoştinţa sunt două virtuţi care nu se întâlnesc şi nici nu se cunosc. De remarcat este faptul că cel care s-a întors din drum era „samarinean”...

Sfântul Antipa de la Calapodești – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Şaptesprezece ani s-a nevoit ieroschimonahul Antipa în Schitul Tuturor Sfinților al Mănăstirii Valaam, arătând fapte minunate de trăire duhovnicească, în post îndelungat, în rugăciune şi priveghere de toată noaptea, prin...

„Iisus – Lumina vieții” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Predica Mântuitorului a debutat cu acelaşi conţinut cu care Sfântul Ioan Botezătorul şi-a pregătit auditoriul pentru botezul pocăinţei: „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 3, 2). Interesant este faptul...

Sfântul Ioan Botezătorul – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfântul Ioan Botezătorul a fost puntea de legătură între două lumi sau „pecetea celor două Testamente”, cum se menţionează în acatistul sfântului. El reprezintă zbuciumul, durerea unei lumi care se...

„Prin Botez, Hristos Se așază în locul fiecărui păcătos” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Praznicul Botezul Domnului

Iisus Se supune botezului nu pentru Sine, ci pentru noi, mai ales că botezul lui Ioan nu era suficient pentru iertarea păcatelor (Faptele Apostolilor 19, 2-6); era nevoie de un botez...
1 37 38 39 40 41 59