Predici

Cuviosul Pafnutie (Parvu Mutu Zugravul) – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte  Calinic

Cuviosul Pafnutie (Pârvu Mutu Zugravul) rămâne în istoria picturii bisericeşti ca un creator de şcoală care a marcat atât epoca lui Şerban Cantacuzino, cât şi pe cea a lui Constantin Brâncoveanu....

Hristos, Pâinea vieții veșnice – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

După ce mulțimile s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor Săi: „Adunați fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se piardă ceva” (Ioan 6, 12); și „au strâns rămășițele de fărâmituri, douăsprezece coșuri pline”...

Cuvioasa Teodora de la Sihla – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sporind evlavia credincioșilor față de Cuvioasa Teodora, prin anii 1725-1730 s-a înființat Schitul Sihla, format din două bisericuțe închinate „Schimbării la Față” și „Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul”, precum și câteva...

Schimbarea la Față a Domnului – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Lumina în care apare, faţa strălucind ca soarele, veşmintele luminoase, precum şi glasul din cer mărturisesc că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, cum rostim...

Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Cuvântul Înaltpreasfinâitului Părinte Calinic

Cuviosul Ioan Iacob Hozevitul nu a ales monahismul numai pentru a fi monah, ci l-a ales ca să dobândească sfințenia; monahismul a fost pentru el imaginea Creștinismului integral, o cale...

Cuvânt la înmormântarea domnului Mihai Grozavu (2 noiembrie 1944 – 31 iulie 2022)

Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Stimate autorități, Îndurerată familie, Iubiți credincioși, Suntem împreună rugători la slujba de înmormântare a robului lui Dumnezeu Mihai Grozavu. Iar sentimentul de tristețe și durerea firească,...

„Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a VII-a după Rusalii

După vindecare, Hristos i-a privit cu o divină severitate şi „le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie.” (Matei 9, 31). Adică, dacă vedeţi şi Mă vedeţi, nimănui să...

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este prezent în rugăciunile de la Taina Sfântului Maslu, în cele de la sfinţirea apei şi în cele pentru bolnavi. Totodată, el se bucură de o...

„Rugăciunile pentru semenii tăi au cătare la Dumnezeu!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a VI-a după Rusalii

Iertarea păcatelor slăbănogului s-a consumat în chip nevăzut, dar s-a vizualizat manifest: „Şi s-a sculat îndată și, luându-şi patul, a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe...

Cuvioşii Rafail şi Partenie de la Mănăstirea Agapia – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Despre Cuviosul Rafail de la Agapia aflăm de la însuşi mitropolitul Dosoftei al Moldovei, care a sărutat sfintele sale moaşte, lăsând o însemnare în cartea  sa Vieţile și petrecerea sfinţilor sau Prologariu din anul...

Sfințirea bisericii – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Prin lucrarea de sfințire, biserica este scoasă din proprietatea ctitorilor, a donatorilor și binefăcătorilor, fiind pusă în proprietatea lui Dumnezeu Care, la rândul Său, o lasă spre folosință spirituală credincioșilor,...

Sfântul Proroc Ilie – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Prin râvna sa, Sfântul Proroc Ilie s-a impus în tradiţia iudaică și apoi în cea creştină şi musulmană drept tipul slujitorului desăvârşit. El oferă de dincolo de timp un mod...
1 26 27 28 29 30 56