*Alcătuit în contextul sărbătoririi „Zilei Naționale a Culturii” și a împlinirii a 174 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, considerat nu doar cel mai important poet național, ci și jurnalist al României

  1. Fii un apostol al comunicării, asemenea îngerilor, purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu, ca harul Lui să-ți desăvârșească lucrarea.
  2. Promovează adevărul și nu dezinforma, din naivitate, puțină știință ori rea-credință, conştient fiind că pentru orice vorbă sau cuvânt în deşert vei da seama în ziua Judecăţii.
  3. Exprimă-te critic, însă argumentat, elegant şi nepătimaş, astfel încât acțiunile tale să aibă un rol constructiv și să contribuie la formarea de opinii pertinente.
  4. Respinge cu tărie orice formă de discriminare, veghind ca libertatea de opinie şi de exprimare să nu fie știrbite.
  5. Fii întotdeauna imparţial, onest şi loial principiilor jurnalismului, respectând cu sfinţenie deontologia comunicării informaţiei.
  6. Nu distorsiona informaţiile, nu te exprima tendenţios și nu aduce atingere demnității nimănui, ci fă munca ta cu bună credinţă şi profesionalism.
  7. Fă-ți un bun nume prin calitățile tale profesionale și morale și nu îți întemeia cariera pe abuz, defăimare, manipulare, căutarea senzaționalului, plagiere sau alte practici necuviincioase.
  8. Refuză orice ingerinţă care ți-ar putea altera activitatea jurnalistică ori conduita, compromițându-ți cariera.
  9. Nu cădea în ispita lansării în spațiul public a unor informații neverificate, ci cercetează întotdeauna cu acribie acuratețea și relevanța a tot ceea ce faci cunoscut publicului.
  10. Picură în scrisul tău ceva din ființa ta, ca să fie întotdeauna plăcut și dres cu sare, și nu uita niciodată că precum Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu Însuși, și cuvântul omului este omul însuși.
Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților