Precizări referitoare la obținerea arhiereștii binecuvântări pentru înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă (cursuri de Licență/Master)

Absolvenții de seminar teologic/liceu și absolvenții facultăților de teologie ortodoxă sau ai altor facultăți care doresc primească arhiereasca binecuvântare pentru a se înscrie la cursurile de Licență, respectiv Masterat ale unei facultăți de teologie ortodoxă sunt așteptați în perioada următoare la Sectorul Educațional – Teologic (Învățământ) din cadrul Centrului Eparhial Suceava (etaj 1, camera 26), unde vor depune un dosar care va conține câteva documente.

În acest sens, pentru a ușura procesul de obținere a binecuvântării arhierești, vom menționa mai întâi care sunt documentele necesare absolvenților de seminar teologic/liceu care optează pentru înscrierea la una din specializările facultății de teologie ortodoxă. Solicitanții vor depune la Sectorul Educațional – Teologic (Învățământ) un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere tip, adresată chiriarhului, în care candidatul precizează și faptul că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice;
 • copii xerox după:
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de botez (eliberat de preotul paroh) și, dacă este cazul (pentru candidații veniți din alte eparhii), actul de înfiere duhovnicească (eliberat de Centrul Eparhial Suceava), pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei;
  • actul de identitate;
  • diploma de absolvire a examenului de bacalaureat sau adeverința de absolvire a acestui examen (pentru absolvenții din promoția anului curent)
 • recomandare de la:
  • preotul duhovnic, în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești (va conține o caracterizare a candidatului și numărul de telefon al duhovnicului);
  • preotul paroh; dacă preotul paroh este și duhovnicul candidatului, va prezenta o singură recomandare; preoții vor prezenta recomandare de la protopopul de care aparțin; monahii vor prezenta recomandare de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, avizată de exarhul locului; stareții vor prezenta recomandare de la Exarhul administrativ al Centrului Eparhial Suceava;
  • profesorul de religie (doar pentru absolvenții de liceu);
 • curriculum vitae, model Europass.

În ceea ce privește obținerea arhiereștii binecuvântări pentru admiterea la cursrurile de Masterat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, solicitanții vor depune la Sectorul Educațional – Teologic (Învățământ) un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere tip, adresată chiriarhului, în care candidatul precizează și faptul că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice;
 • copii xerox după:
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de botez (eliberat de preotul paroh) și, dacă este cazul (pentru candidații veniți din alte eparhii), actul de înfiere duhovnicească (eliberat de Centrul Eparhial Suceava), pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei;
  • actul de identitate;
  • diplomă de licență și foaia matricolă;
 • recomandare de la:
  • preotul duhovnic, în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești (va conține o caracterizare a candidatului și numărul de telefon al duhovnicului);
  • preotul paroh; dacă preotul paroh este și duhovnicul candidatului, va prezenta o singură recomandare. Preoții vor prezenta recomandare de la protopopul de care aparțin; monahii vor prezenta recomandare de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, avizată de exarhul locului; stareții vor prezenta recomandare de la Exarhul administrativ al Centrului Eparhial Suceava;
 • curriculum vitae, model Europass.

Documente menționate mai sus sunt prevăzute în Procedura de acordare a avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului pentru desfășurarea de activități în învățământul religios și teologic, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, aprobată în Permanența Consiliului Eparhial Suceava cu nr. 684/2020.

Mai jos puteți descărca Procedura de acordare a arhiereștii binecuvântări, precum și cererile tipizate necesare obținerii arhiereștii binecuvântări.

Arhid. prof. dr. Bogdan – Mihai Hrișcă

Consilier Sectorul Educațional – Teologic (Învățământ)

Arhid. Ionuț Isopescu

Director departament Învățământ preuniversitar