Precizări referitoare la obținerea arhiereștii binecuvântări pentru înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă (cursurile de Licență/Master), sesiunea de vară, 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sectorul Educațional-Teologic din cadrul Centrului Eparhial Suceava (etaj 1, camera 26), îi așteaptă în perioada următoare pe absolvenții de seminar teologic/liceu și absolvenții facultăților de teologie ortodoxă sau ai altor facultăți care doresc să primească arhiereasca binecuvântare pentru a se înscrie la cursurile de Licență, respectiv Masterat, ale unei facultăți de teologie ortodoxă, unde vor o depune o solicitare însoțită de câteva documente.

În acest sens, pentru a ușura procesul de obținere a binecuvântării arhierești, vom menționa mai întâi care sunt documentele necesare absolvenților de seminar teologic/liceu care optează pentru înscrierea la una din specializările Facultății de Teologie Ortodoxă, cursuri de Licență, după cum urmează:

 • cerere tip, adresată chiriarhului, în care candidatul precizează și faptul că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice;
 • copii xerox după:
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de botez (eliberat de preotul paroh) și, dacă este cazul (pentru candidații veniți din alte eparhii), actul de înfiere duhovnicească (eliberat de Centrul Eparhial Suceava), pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei;
 • actul de identitate;
 • diploma de absolvire a examenului de bacalaureat sau adeverința de absolvire a acestui examen (pentru absolvenții din promoția anului curent)
 • recomandare de la:
 • preotul duhovnic, în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești (va conține o caracterizare a candidatului și numărul de telefon al duhovnicului);
 • preotul paroh; dacă preotul paroh este și duhovnicul candidatului, va prezentată o singură recomandare; preoții vor prezenta recomandare de la protopopul de pe raza protopopiatului de care aparțin; monahii vor prezenta recomandare de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, avizată de exarhul locului; stareții vor prezenta recomandare de la Exarhul administrativ al Centrului Eparhial Suceava;
 • profesorul de religie (doar pentru candidații care au absolvit liceul în anul curent respectiv);
 • curriculum vitae, model Europass.

În ceea ce privește obținerea arhiereștii binecuvântări pentru admiterea la cursrurile de Masterat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, solicitanții vor depune la Sectorul Educațional–Teologic un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere tip, adresată chiriarhului, în care candidatul precizează și faptul că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice;
 • copii xerox după:
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de botez (eliberat de preotul paroh) și, dacă este cazul (pentru candidații veniți din alte eparhii), actul de înfiere duhovnicească (eliberat de Centrul Eparhial Suceava), pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei;
 • actul de identitate;
 • diplomă de licență și foaia matricolă;
 • recomandare de la:
 • preotul duhovnic, în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești (va conține o caracterizare a candidatului și numărul de telefon al duhovnicului);
 • preotul paroh; dacă preotul paroh este și duhovnicul candidatului, va prezenta o singură recomandare. Preoții vor prezenta recomandare de la protopopul de care aparțin; monahii vor prezenta recomandare de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, avizată de exarhul locului; stareții vor prezenta recomandare de la Exarhul administrativ al Centrului Eparhial Suceava;
 • curriculum vitae, model Europass.

Documente menționate mai sus sunt prevăzute în Procedura de acordare a avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului pentru desfășurarea de activități în învățământul religios și teologic, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, aprobată în Permanența Consiliului Eparhial Suceava cu nr. 684/2020.

Mai jos puteți descărca Procedura de acordare a arhiereștii binecuvântări, în care se găsesc toate informațiile necesare primirii arhiereștii binecuvântări, precum și cererea tipizată.

Sectorul Educațional-Teologic