Peste 450 de elevi suceveni au participat la etapa locală a Olimpiadei de Religie, Cultul Ortodox

Sâmbătă, 16 martie 2024, a avut loc etapa locală a Olimpiadei de Religie, Cultul Ortodox, competiție de excelenţă, care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplina religie și care le oferă elevilor contextul de a  exersa și dovedi competențe generale relevante.

Această etapă a competiției, la care au participat  467 de elevi din clasele V-XII, a fost organizată în 12 centre zonale, respectiv: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,  Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Andrei” Gura Humorului, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, Școala Gimnazială „Ion Șuhane” Frumosu.

Competențele generale pentru care olimpiada oferă contextul de exersare și dezvoltare vizează la nivel gimnazial: utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;  manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase; raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase; iar la nivel liceal: definirea specificului propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri; utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în diferite contexte de comunicare; integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în structura propriilor atitudini şi comportamente; aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii; corelarea cunoştinţelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ.

„Calitatea lucrărilor elaborate de copiii și tinerii participanți la competiție probează, o dată în plus, asiduitatea cu care ei asimilează cunoștințe, conținuturi, concepte și, deopotrivă, exersează și consolidează valori și atitudini impuse de finalitatea axiologică a studiului disciplinei religie în școală: conştientizarea rolului învăţăturilor Bisericii în viaţa personală şi a comunităţii;  dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte; asumarea propriei identităţi religioase; responsabilitate în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din apartenenţa la diferite identităţi (confesiune, naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.); respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi convingeri; grija faţă de aproapele; interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale.” (Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie)

Rezultatele finale vor fi comunicate pe site-urile școlilor organizatoare, luni, 18.03.2024, după încheierea perioadei de contestații.

Etapa județeană a olimpiadei se va desfășura sâmbătă, 13 aprilie 2024, la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava.