Personalități marcante înmormântate în Cimitirul „Pacea” din Suceava – Ion Grămadă

Născut la 3 ianuarie 1886 în localitatea Zahareşti, ca fiu al lui Constantin Gramadă şi Paraschiva (n. Gaşpar), după urmarea şcolii primare în satul natal, urmează Gimnaziul din Suceava (1898 – 1906), apoi cursurile Facultăţii de Litere, specializarea Istorie – Geografie la Universitatea Cernăuţi (1906 – 1910). Devine membru al Societăţii România Jună din Viena, colaborează la Deutsches Volksblatt. La împlinirea a 80 de ani a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, din iniţiativa sa, se organizează o mare întrunire cu caracter literar, la care au participat invitaţi din ţară : S. Mehedinţi, C. Stere, D. Anghel, M. Sadoveanu, N. Iorga, D. Onciul ş.a.

În 1913 îşi susţine teza de doctorat în litere Participarea românilor la Asediul Vienei 1683/ Anteil der Rumänien an der Belagerung Wiens (1683). Din 1913 profesor la Liceul german din Cernăuţi.

Înrolat voluntar în armata română, angajată în luptele pentru reîntregire, cade în luptele de la Cireşoaia, fiind comandant de pluton în Regimentul 8 Vânători.

Debutul editorial datează din 1911 când la Bucureşti este tipărită lucrarea Din Bucovina de altădată – Schiţe istorice. Din opera sa mai amintim Societatea Academică Socială Literară România Juină din Viena (1871 -1911) – Monografie istorică, Arad, 1912; Mihail Eminescu – Contribuţii la studiul vieţii şi operei sale, Heidelberg, 1914; Scrieri literare, Cernăuţi, 1924; Cartea sângelui (antologie de Ion Drăguşanul) Suceava 2003.

A murit ca erou în războiul de reîntregire l neamului românesc , iar pomenirea eroilor din toate timpurile şi din toate locurile, ca şi cultul morţilor în general, constituie o manifestare de statornicie în credinţă, de continuitate şi unitate în cuget  şi simţiri de-a lungul generaţiilor.