PC Pr. Ion BÎRSAN – Consilier Eparhial la Sectorul Juridic și de consultanță

Raport de activitate