„Păstrând și sporind bunurile parohiei” (Mărturisire la hirotonia întru preot)

Casele parohiale din Parohiile Tișăuți și Plăvălari