Moment aniversar la hramul Mănăstirii Solca – 400 de ani de la sfințire

O nouă filă luminoasă din istoria înfloritoare a Mănăstirii Solca a fost scrisă astăzi, 29 iunie 2022, în ziua cinstirii ocrotitorilor, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la ceas aniversar – împlinirea a 400 de ani de la sfințirea așezământului monahal, ctitorie a lui Ștefan Tomșa al II-lea Voievod.

Evenimentul cu totul deosebit face parte din seria Anul Jubileu „Moștenirea mușatină – credință, cultură, istorie”,manifestări prilejuite și de serbarea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de Suceava”, ctitoria lui Bogdan al III-lea Voievod și a lui Ștefăniță Voievod, și a 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” – Părhăuți, ctitoria boierului Gavriil Trotușan.

În mijlocul obștii monahale și a credincioșilor prezenți la hramul Mănăstiri Solca s-au aflat cei doi ierarhi ai eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar.

După întâmpinarea arhiereilor cu flori, dar și cu pâine și sare, potrivit obiceiului, de către copii îmbrăcați în costume populare specifice locului, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, pe un podium special amenajat în incinta complexului monahal. Din soborul împreună slujitor, format din preoți și diaconi, au făcut parte Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, clerici de la Centrul Eparhial Suceava, în frunte cu arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor eparhiei și stareț al Mănăstirii Putna, arhim. Nectarie Clinci, exarh de zonă și stareț al Mănăstirii Sihăstria Putnei, protos. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural, slujitori de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, conduși de arhim. Serafim Grigoraș, starețul așezământului monahal, pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu (Rădăuți), slujitori ai sfintelor altare de la bisericile și mănăstirile din împrejurimi, precum și pr. Nicolai Buga, vrednic slujitor care s-a ocupat de ultima mare restaurare a mănăstirii.

Răspunsurile liturgice au fost date de un cor format din tineri teologi și monahi ai Mănăstirii Putna. Alături de numeroși credincioși și reprezentanți ai oficialităților locale, la eveniment au participat monahi, monahii, stareți și starețe de la mănăstiri din cuprinsul arhiepiscopiei.

La momentul rânduit, protos. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a adus în atenție cele mai importante aspecte legate de istoria Mănăstirii Solca, prezentând totodată broșura aniversară a așezământului monahal, publicată la Editura Crimca a arhiepiscopiei, care sintetizează cei 400 de ani de istorie moldavă și de spiritualitate creștină, material premergător unei lucrări mai elaborate despre ctitoria voievodală. Nu în ultimul rând, a fost evocată legătura strânsă dintre Mănăstirea Putna, ctitoria Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, și Mănăstirea Solca,

„Ștefan Tomșa al II-lea a ctitorit această sfântă mănăstire, dar a ajutat și multe altele. (…) În mod special, însă, a iubit locul acesta pe care l-a numit locul arătat de Dumnezeu. Nu știm care a fost chemarea lui interioară, însă în colaborare cu mitropolitul Anastasie Crimca, care poate a fost printre cei mai apropiați colaboratori în cele două domnii, a pus locul de temelie, a sfințit biserica și apoi tot cu el, în a doua domnie a continuat lucrările și a sfințit întreaga mănăstire. (…) După alegerea și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, unul din primele lucruri pe care le-a anunțat că dorește să le pună în practică a fost redeschiderea tuturor mănăstirilor închise de Imperiul Habsburgic. Prima dintre ele a fost Solca, iar în 18 noiembrie 2020, Permanența Consiliului Eparhial a aprobat redeschiderea mănăstirii. (…) Suntem înconjurați de ruine, dar aceste ruine sunt rezultatul și martorul acestei istorii. Ele cuprind în ele sensul și crezul dorit de ctitorul voievod și de mitropolitul care a binecuvântat și a sfințit mănăstirea și prima obște, iar de atunci toate generațiile de monahi care au viețuit aici le-au avut în suflet, și anume să facă aici un locaș de rugăciune, un locaș de ascultare, un locaș de nevoință, un locaș al dorului și al lucrării dragostei de Dumnezeu. Aceasta este chemarea acestor ziduri care așteaptă să fie restaurate, dar și glasul lor material către viitorii monahi ai obștii și către viitorii ajutători și închinători ai acestui sfânt locaș. Precum cei de demult au simțit că locul acesta le-a fost arătat de Dumnezeu, și unii dintre cei de astăzi sunt chemați să sprijine această mănăstire și vor avea bucuria de a fi părtași la o istorie măreață, zbuciumată, dar nădăjduim și la un viitor pe măsura măreției ei.”

În continuare a fost săvârșită slujba Parastasului pentru sufletele ctitorilor și egumenilor mănăstirii strămutați la cele veșnice, apoi Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a citit rugăciuni pentru dezlegare.

A urmat momentul evidențierii persoanelor care s-au implicat în înflorirea și redeschiderea așezământului monahal, nu înainte de îndemnul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic de a lectura broșura despre istoria Mănăstirii Solca, considerată una din cele mai importante mănăstiri construite în secolul al XVII-lea și una din marile mănăstiri ale Moldovei.

Părintele vicar administrativ arhim. Paraschiv Dabija a dat citire textelor distincțiilor eparhiale, iar Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a oferit binefăcătorilor și susținătorilor lucrării Bisericii ordine eparhiale și medalii jubiliare, semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Solca.

Dintre cei care au primit Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” îl amintim pe protos. Elefterie Ionesie, starețul Mănăstirii Solca, întrucât a urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt” – părintele stareț a fost viețuitor al Mănăstirii Putna din perioada studiilor universitare până la numirea sa la Solca, 1998–2021 .

Diplome de vrednicie au fost acordate și reprezentanților autorităților locale, primarul orașului Solca, Cornel-Trifan Țehaniuc, primind distincția Ordinul „Mușatinii”, oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând (astfel) domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”.

Medalia jubiliară 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca a fost oferită pentru susținerea unor lucrări de înnoire a mănăstirii unor reprezentanți ai instituțiilor centrale și județene, clericilor care și-au arătat dăruirea și dragostea față de Mănăstirea Solca, precum și familiilor care s-au implicat direct în susținerea obștii monahale de la redeschiderea locașului de cult.

Primarul orașului Solca a mulțumit ierarhilor pentru slujire și pentru binecuvântare și a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, inițiatorul redeschiderii mănăstirii, arhimandritului Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, căruia i s-a încredințat ascultarea de a reorganiza viața monahală, și protosinghelului Elefterie Ionesie un dar de apreciere „pentru contribuția avută la îmbunătățirea vieții spirituale din orașul Solca”. Totodată, părintelui Nicolai Buga i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Solca.

La final, cel de-al 25-lea stareț al Mănăstirii Solca, primul după 236 de ani, a adus cuvânt de mulțumire Bunului Dumnezeu pentru această zi deosebită, când se împlinesc 400 de ani de la sfințirea mănăstirii și 410 ani de la punerea pietrei de temelie. Cuvântul de mulțumire s-a îndreptat și către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, cel care a binecuvântat redeschiderea acestui sfânt locaș, precum și credincioșilor, ostenitorilor și binefăcătorilor, autorităților locale și județene pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentelor Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților aflate sub egida Moștenirea Mușatină – credință, cultură, istorie.

Din partea obștii mănăstirii, părintele stareț a dăruit ierarhilor câte o icoană cu chipurile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii locașului de cult.

Scurt istoric

Zidită acum patru veacuri, Mănăstirea Solca, ctitorie a domnului Ștefan Tomșa, a fost construită între anii 1612 și 1622, fiind așezată sub ocrotirea sfinților Apostoli Petru și Pavel. În anul 1785, după ce Imperiul Habsburgic a ocupat Bucovina, așezământul monahal a fost închis, iar biserica mănăstirii a fost transformată în biserică parohială.

Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a hotărât la data de 18 noiembrie 2020, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, redeschiderea Mănăstirii Solca, cu hramul Sfinții Apostoli Petru şi Pavel, precum şi restaurarea patrimoniului istoric care a aparţinut acestui sfânt locaș.

Reorganizarea și revigorarea vieții monahale la Mănăstirea Solca a fost o prioritate a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, anunțată la scurt timp după întronizarea ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Irina Ursachi