Moaștele Sfântului Calinic de la Cernica, la hramul și resfințirea Bisericii din Bălcăuți

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, cu acordul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, prin directa implicare a părintelui consilier cultural Constantin Oprea si a părintelui protopop, Ionel Constantin Maloș, și prin dragostea Preacuviosului Părinte Stareț al Mănăstirii Cernica, Vasile Parjol, cu ocazia hramului și resfințirii Bisericii ca o încununare a amplelor lucrări de consolidare, renovare și repictare, eforturi depuse de întreaga comunitate, vor poposi pentru 3 zile (Vineri-Duminică) însăși moaștele Sfântului Calinic.

La sfârșitul lunii mai 2022, credincioșii Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din Bălcăuți, Protopopiatul Rădăuți, au avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, prin aducerea pentru totdeauna a veșmântului Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, bucurându-se de mijlocirea și ajutorul Sfântului.

De asemenea, începând cu acest eveniment unic, Biserica de la Bălcăuți, va primi al doilea hram, al Sfântului Cernican, devenind cea dintâi parohie din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei care va avea acest ocrotitor.

Cumva, rescriem istoria, întrucât acum 140 de ani Biserica satului nostru a fost prima parohie din cadrul Mitropoliei Bucovinei ce a primit hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, fiind „deschizătoare” de drumuri în acest sens, iar acum ne dorim același lucru, și anume să o facem cunoscută pe Maica Domnului și pe Sfinții noștri ocrotitori.

Întrucât părintele paroh, Cosmin Cucu, a absolvit primii ani ai Seminarului Teologic la Cernica, apoi pe parcursul studiilor universitare, a fost apropiat al părinților cernicani, ajutând la activitățile administrative ale Mânăstirii, s-a creat o legătură duhovnicească, de filiație, indestructibilă, care depășește timpul și distanța fizică. Împreună cu soția au simțit în permanență ajutorul Sfântului Ierarh Calinic, însăși venirea copiilor se datorează lui, motiv pentru care cel dintâi copil al familiei poartă numele Sfântului Calinic. Nenumărate au fost minunile Sfântului, văzute și auzite, fiind „vindecător al bolnavilor, ajutător al săracilor” și de aceea, din dragoste față de Sfânt, dar și din dorința unor credincioși care au auzit de minunile Sfântului, s-a decis să aducem în parohia noastră veșmântul care a acoperit Sfintele Moaște, ca să ne fie întărire și apărare.

VIAȚA SFÂNTULUI IERARH CALINIC DE LA CERNICA
Viața lui ne întărește pe toți cu nevoința sa duhovnicească. Ea poate fi oricând asemănată cu viețile marilor noștri cuvioși și ierarhi. Fiind călugăr și preot desăvârșit, duhovnic căutat de toată lumea și stareț sfânt, ctitor duhovnicesc al Mănăstirii Cernica, episcop adevărat și povățuitor al turmei lui Hristos, Sfântul Ierarh Calinic rămâne modelul cel mai desăvârșit al sfântului român, care îmbină în chip fericit sfințenia personală, nevoința proprie cu jertfelnicia și dragostea pentru mântuirea aproapelui.

Iată așadar dimensiunile sfântului român: nevoința călugărească și slujire în același timp, rugăciune personală și jertfă euharistică, supunere duhovnicească și autoritate de mare păstor de suflete, toate unite în aceeași persoană, prin cea mai curată iubire de Dumnezeu și de oameni.

Sfântul Ierarh Calinic era de loc din București, născut la 7 octombrie 1787. La vârsta de 20 de ani, adică în anul 1807, a intrat ca frate la Mănăstirea Cernica, sub vrednicul stareț, cuviosul Timotei. După un an de ucenicie la marele duhovnic Pimen, fratele Constantin este călugărit, iar la 3 decembrie 1808 este hirotonit ierodiacon.

După 5 ani, adică la 13 decembrie 1813, este hirotonit preot, datorită vieții lui cu totul alese. Postea zilnic, se ruga neîncetat, făcea sfânta ascultare cu desăvârșită supunere, la biserică era nelipsit și în chilie foarte sârguitor, căci dormea pe un scăunel doar trei ore. După doi ani, la 20 septembrie 1815, Cuviosul Calinic a fost făcut duhovnic de mitropolitul Nectarie al Ungrovlahiei, care mai târziu se spovedea la sfinția sa. A devenit așa de bun duhovnic, încât îl caută toată lumea, de la mitropolit până la cel din urmă mirean.

În anul 1816, la 3 martie, marele stareț Timotei și-a dat obștescul sfârșit, iar la 13 decembrie 1818 Cuviosul Calinic este ales stareț de obștea Mănăstirii Cernica. Timp de 33 de ani, adică până la 14 septembrie 1851, când este ales episcop la Râmnicu Vâlcea, Cuviosul arhimandrit și stareț Calinic a fost povățuitorul și părintele duhovnicesc al Mănăstirii Cernica. Supraveghea și conducea și mănăstirile dimprejur: Pasărea, Căldărușani, schitul Icoana, Ghighiu, Poiana Mărului, Rătești, Țigănești și Ciorogârla. Cu alte cuvinte, marele stareț devenise un al doilea Paisie, un mare organizator al vieții monahale din Țara Românească. Avea o obște la Cernica foarte bine închegată, care număra peste o sută de călugări, cu duhovnici renumiți și cu rânduială de viață călugărească model în țara noastră. Sub Cuviosul Calinic, monahismul românesc a trăit o noua etapă de înflorire duhovnicească.

Ca episcop la Râmnicu Vâlcea, Sfântul Calinic s-a dovedit la fel de devotat pentru Biserica lui Hristos, la fel de iscusit în păstorirea sufletelor omenești. El a fost un predicator neîntrecut, un slujitor plin de Duhul Sfânt, un călugăr smerit și cuvios și un episcop cu viață sfântă și făcător de minuni. Timp de 17 ani a păstorit eparhia Râmnicului, învățând cuvântul Evangheliei, slujind Biserica, sfințind preoți, păstorind bine turma cea cuvântătoare, vindecând numeroși bolnavi și organizând mănăstirile din eparhie. În anul 1863 a întemeiat renumita Mănăstire Frăsinei cu rânduială athonită, în care nu intră femei.

Împovărat de ani și obosit de grija eparhiei sale, Sfântul Ierarh Calinic se retrage din scaunul de episcop la 24 mai 1867, după 17 ani de binecuvântată păstorire. Dorind să fie înmormântat la mănăstirea de metanie, revine la Cernica, unde îl așteptau ucenicii cu mare dragoste. Aici a mai trăit încă un an în boală și pregătire pentru veșnicie. La 11 aprilie 1868, în zorii zilei, Sfântul Ierarh Calinic, rezemându-și capul pe pieptul ucenicului său Ghermano, și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, la vârsta de 81 de ani.

Plâns de tot soborul călugărilor, al preoților și ierarhilor, ca și de mii de credincioși, trupul Sfântului Calinic a fost îngropat în pridvorul bisericii Sfântul Gheorghe din ostrovul mare, potrivit cu testamentul lăsat de el.

După 87 de ani, adică în primăvara anului 1955, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotărât canonizarea Sfântului Calinic. Slujba canonizării s-a săvârșit la 23 octombrie 1955, cu zeci de arhierei, cu sute de călugări și mii de credincioși adunați din toată țara. A fost o sărbătoare a întregii Biserici românești, o mărturie a Ortodoxiei noastre vii și lucrătoare și un act de recunoștință adus primului sfânt canonizat al neamului nostru.

Marele istoric român Nicolae Iorga afirma despre Sfântul Calinic că „el încheie cu vrednicie șirul curaților călugări fără arginți, al ctitorilor de cărți și clădiri de închinare, al sufletelor de arhierei, care o clipă nu și-au închipuit că fapta ori gândul lor scapă de supt ochiul privighetor al lui Dumnezeu”.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE:

Biserica actuală, din piatră și cărămidă, în formă de cruce, este zidită între anii 1880-1882, prin contribuțiile și munca credincioșilor și cu ajutorul Fondului Religionar al Sfintei Mitropolii a Bucovinei. Biserica a fost sfințită de IPS Mitropolit Silvestru al Bucovinei și Dalmației, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, în anul 1882, prin stăruința  P.C. Paroh Ioan Hostiuc.

Este un sfânt lăcaș impunător, care are 25 de metri lungime, 15 metri lățime și 15 de metri înălțime, fiind o adevărată catedrală.

În interior, biserica este înzestrată cu un iconostas cu icoane pictate pe lemn de scândură și cu icoane pictate în ulei de pictorul Epaminonda Bucevschi. În anul 1936, biserica a fost împodobită cu o pictură nouă în tempera, executată de pictorul Vecliuc din Siret, sub păstorirea P.C. Preot Vasilaș Ilie. În 1977 pictura a fost reîmprospătată în timpul păstoririi Pr Mihai Negrea, dar intre timp s-a deteriorat complet.

De 8 ani slujește pr Cosmin Cucu, cu abnegație și dragoste fata de păstoriții săi.

Cu binecuvântarea IPS Pimen, în anul 2020 s-au început lucrările de restaurare și consolidare totală a clădirii sfântului locaș, în vederea începerii pictării acesteia și totodată de montare a sistemului de încălzire în pardoseală și placare cu marmură. Lucrările au fost efectuate sub oblăduirea Pr. Cosmin Cucu, cu osârdia și sprijinul financiar al enoriașilor binevoitori și iubitori ai Casei Domnului.

S-a săvârșit această lucrare de înfrumusețare a dumnezeieștii Biserici, cu pictură în tehnica fresco, de către pictorii Pr Iulian Cosma si George Borcea, în zilele de păstorire a IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

PROGRAMUL EVENIMENTELOR PRILEJUITE CU OCAZIA RESFINȚIRII:

VINERI, 30 Septembrie:

09:00 – Întâmpinarea delegației de la Mănăstirea Cernica ce aduce Moaștele Sfântului Calinic

16:00 – Taina Sfântului Maslu de Obște

18:00 – Priveghere (Vecernie, Litie și Utrenie)

SÂMBĂTA, 01 Octombrie:

08:15 – primirea ierarhului

08:30 – Sfințirea Bisericii

09:30 – Sfânta Liturghie Arhierească

18:00 – Priveghere (Vecernie, Litie și Utrenie)

DUMINICĂ, 02 Octombrie:

08.00 CEASURILE 1, 3 și 6

09.00 – Acatistul Mântuitorului

09.30 – Sfânta Liturghie în sobor

14.00 – Conducerea delegației de la mănăstirea Cernica ce aduce Sfintele Moaște

18.00 – Paraclisul Maicii Domnului și Canon de Pocăință

Pr. Cosmin Cucu