Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a asociației AUCOPPP Fălticeni, în data de 03.10.2022, ora 12:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni , str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 174 mc lemn lucru din partizile:

  1. UP I Băișescu – partida – 2200151300640 = 22 mc LL rășinoase IG
  2. UP I Băișescu – partida – 2200151300850 = 68 mc LL rășinoase R
  3. UP I Băișescu – partida – 2200151300720 = 9 mc LL rășinoase PR
  4. UP I Băișescu – partida – 2200151301140 = 75mc LL rășinoase PR

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 03.10.2022, ora 10:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 03.10.2022, ora 10:30.

      Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan