Mesajul către tineri al Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, de Ziua Internațională a Tineretului

Tinere,  ţie îţi zic:

  1. Adu-ţi aminte de Ziditorul tău, încrede-te în Dumnezeu şi scrie poruncile Lui pe tabla inimii tale;
  2. Respectă instituţia familiei, în care te-ai născut şi-n care ai crescut, aşa cum a fost ea aşezată de Dumnezeu;
  3. Iubeşte valorile Ortodoxiei, pecetluite cu jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, cu sacrificiul martirilor şi mărturisitorilor şi susţinute cu rugăciunile ierarhilor, preoţilor, cuvioşilor, pustnicilor şi credincioşilor din toate timpurile;
  4. Păstrează-ţi, prin spovedanie şi sporită rugăciune, veşmintele tale trupeşti şi sufleteşti albe şi unge capul tău cu untdelemnul înţelepciunii, care este cunoaşterea lui Dumnezeu;
  5. Nu te lăsa prins în năvodul lumii acesteia robotizate, ca nu cumva, tu însuţi, să devii un robot cu chip de om, incapabil să te bucuri de frumosul din tine şi de lângă tine;
  6. Nu lăsa tehnologia să preia controlul asupra vieţii tale şi, astfel, să te îndepărteze de comuniunea cu Dumnezeu;
  7. Împodobeşte-ţi drumul vieţii tale cu florile recunoştinţei faţă de binefăcătorii tăi: părinţi, profesori, familie, prieteni ş.a.;
  8. Sporeşte-ţi credinţa în Dumnezeu – Treime, prin citirea Sfintei Scripturi, a Sfinţilor Părinţi şi Scriitorilor Bisericeşti, precum şi a altor scrieri folositoare de minte şi suflet, tăinuite în biblioteci;
  9. Alege-ţi prieteni de foarte bună calitate spirituală, morală şi intelectuală, cu care să te implici în activităţi eclesiale, sociale, culturale, educaţionale, etc., ştiut fiind faptul că sunt prieteni mai apropiaţi decât un frate, după cum sunt şi prieteni aducători de nenorocire;
  10. Fii liber în Dumnezeu, ca în viaţă să poţi birui toate nedreptăţile, încercările şi obstacolele ce-ţi stau înainte şi – astfel – să fii un om pe măsura şi vrerea societăţii din care faci parte şi implicit a lui Dumnezeu, după chipul Căruia ai fost creat.

† CALINIC
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților