Mesaje de felicitare la împlinirea a 14 ani de la întronizarea Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Biserici Ortodoxe Române

Reprezentanți ai unor instituții de stat au transmis mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Daniel, cel de‑al șaselea Patriarh al României, la împlinirea a 14 ani de slujire în cea mai înaltă demnitate a Bisericii Ortodoxe Române.

Redăm în continuare o parte dintre mesajele primite cu această ocazie de Preafericirea Sa, rostite astăzi, 30 septembrie 2021, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale după celebrarea momentului aniversar prin săvârșirea unei slujbe de Te Deum.

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a lecturat mesajul de felicitare transmis de Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis:

Cu prilejul aniversării întronizării Preafericirii Voastre, vă adresez sincere felicitări, însoţite de urări de sănătate şi rodnicie în activitatea pe care o desfăşuraţi în fruntea Bisericii Ortodoxe Române. Într‑un an dificil, în care pandemia de COVID‑19 a pus viaţa fiecăruia dintre noi la grea încercare, credinţa şi solidaritatea noastră au fost importanţi stâlpi ai speranţei. Inspiraţi de valorile pe care şi Ortodoxia le susţine, îmi exprim aşteptarea ca, prin eforturi comune, să găsim soluţii pentru depăşirea crizei sanitare cât mai curând posibil şi cu cât mai puţine suferinţe. Doresc să reînnoiesc preţuirea mea faţă de misiunea pastorală pe care v‑aţi asumat‑o, în slujba comunităţilor ortodoxe din ţară şi din diasporă. Apreciez, totodată, preocuparea pe care aţi manifestat‑o de‑a lungul timpului pentru consolidarea relaţiei de colaborare dintre Stat şi Biserica Ortodoxă Română în împlinirea binelui comun. Rolul Preafericirii Voastre în dezvoltarea dialogului cu celelalte culte legal recunoscute în România este, de asemenea, unul de cea mai mare importanţă pentru climatul general de înţelegere şi toleranţă, atât de necesar societăţii noastre. Pentru toate acestea, la împlinirea vârstei de 70 de ani, m‑am bucurat să vă acord cea mai înaltă distincţie a Statului Român, a cărei deviză este „In fide salus”. Vă doresc, Părinte Patriarh Daniel, să purtaţi acest mesaj de preţuire a credinţei mulţi ani de acum înainte!

Klaus Werner Iohannis

Preşedintele României

Romeo Moşoiu a dat citire mesajului transmis de ministrul educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu:

Preafericirea Voastră,

Cu ocazia celor 14 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă transmitem cele mai calde urări de sănătate, împliniri pastorale în slujba credincioşilor români, precum şi realizarea marilor proiecte sociale şi educaţionale pe care le aveţi în desfăşurare!

Acest moment aniversar ne oferă ocazia de reconfirma aprecierea pe care v‑o purtăm pentru întreaga activitate din cea mai înaltă demnitate bisericească, pentru prezenţa consecventă şi consistentă în spaţiul social şi educaţional în calitate de păstor al Bisericii Ortodoxe, pentru contribuţia substanţială la promovarea valorilor creştine în societatea noastră!

Vă asigurăm de întreaga preţuire şi de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre şi vă doresc, la acest moment de sărbătoare,

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul Educaţiei

Victor Opaschi, Secretar de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte:

Având privilegiul de a cunoaşte îndeaproape de peste trei decenii activitatea Preafericirii Voastre atât din poziţia de consilier prezidenţial pentru Culte, cât şi din aceea de secretar de stat pentru Culte, consider o datorie de onoare să Vă exprim şi cu acest prilej întreaga gratitudine pentru efortul constant de a da cât mai multă consistenţă parteneriatului dintre Biserică şi Stat şi de a pune această relaţie în termenii unui pragmatism vizionar.

În activitatea Preafericirii Voastre se remarcă o deplină deschidere şi înţelegere pentru cooperare şi dialog între Biserică şi Stat. Aşa cum în mod deosebit aţi subliniat cu ocazia Conferinţei Internaţionale „Biserica Statul în Uniunea Europeană”, „relaţia de parteneriat cu Statul este în principal una de parteneriat social, mai precis de cooperare în folosul societăţii, în general. Numeroase monumente istorice ecleziastice au fost consolidate şi restaurate, biserici noi au fost edificate, o importantă structură de asistenţă socială şi medicală a Bisericii este în prezent funcţională, instituţii de învăţământ teologic şi confesional au fost înfiinţate în întreaga ţară, iar românii din afara graniţelor ţării sunt ajutaţi în eforturile lor de a‑şi menţine identitatea religioasă, culturală şi lingvistică. Aceste realizări se datorează şi sprijinului constant al statului român, prin Guvernul României – Secretariatul de Stat pentru Culte şi prin alte autorităţi publice centrale şi locale. Dorim să continuăm şi să intensificăm această cooperare benefică pentru poporul român”. În aceste momente festive aş dori să evidenţiez efortul, dăruirea şi tenacitatea pe care Preafericirea Voastră le depuneţi pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Naţională, onorând cum se cuvine memoria eroilor români care au făcut posibilă împlinirea marilor idealuri naţionale ale Independenţei şi Unirii, oferindu‑le românilor şansa de a se bucura de un monument‑simbol al istoriei, identităţii, speranţelor şi valorilor care ne unesc.

Sărbătorirea a 14 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre are loc într‑o perioadă în care întreaga societate şi instituţiile statului trebuie să ţină piept valului de pandemie ce a năvălit peste omenire, generând boală, teamă, panică, suferinţă.

Consider o datorie de conştiinţă să subliniez şi cu acest prilej faptul că suntem recunoscători pentru înţelepciunea deciziilor pe care Preafericirea Voastră le‑a luat în această perioadă dificilă, oferind soluţii de acomodare a vieţii bisericeşti la noile realităţi impuse de pandemie.

Încercând la această aniversare să numim, într‑o sinteză, pilonii pe care se înalţă statura personalităţii Preafericirii Voastre, aş putea spune că aceştia sunt: o ştiinţă de carte de înaltă ţinută academică, o profundă trăire duhovnicească în spiritul marilor Părinţi ai Bisericii şi o gândire vizionară proprie marilor bărbaţi de stat.

La sărbătorirea celor 14 ani de Patriarhat, Vă transmit, Preafericirea Voastră, din partea mea şi a colegilor din Secretariatul de Stat pentru Culte, urări de sănătate, mulţi ani spornici cu aceeaşi putere de muncă şi pilduitoare devoţiune faţă de Biserica Ortodoxă şi de neamul românesc.

La multi ani, Părinte Patriarh Daniel!

Victor Opaschi

Secretar de stat pentru Culte

Sursă text: ziarullumina.ro