Evanghelia

,,În vremea aceea a început a umbla Iisus prin cetăți și prin sate, propovăduind și binevestind Împărăția lui Dumnezeu, și cei doisprezece erau cu El, și unele femei care fuseseră vindecate de boli, de grele suferințe, de duhuri rele și de neputințe: Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele, care le slujeau din avutul lor.’’

Luca 8, 1-3

Deși un pasaj scurt, acesta cuprinde mai multe subiecte ce merită atenție. Ne este descris foarte succint grupul ce îl însoțea pe Hristos în activitatea Sa mântuitoare. Cei doisprezece apostoli, ce fuseseră de curând aleși, se aflau mereu aproape de El, fiind martori atât învățăturii Sale de o putere fără precedent, cât și numeroaselor vindecări minunate pe care Mântuitorul le făcea între oameni. De asemenea descoperim anturajul feminin galileean al lui Hristos format din câteva discipole, care, în urma vindecării sau a exorcizării lor, găsiseră de cuviință să Îl urmeze și să slujească grupului ,,din avutul lor’’. Luca este singurul dintre evangheliști care dezvoltă imaginea acestor femei-discipol devotate, ce se îngrijeau (diakonein) de grupul apostolilor și al lui Iisus.

Maria din Magdala, cunoscută în general drept „Maria Magdalena”,  este cea mai proeminentă dintre acestea și prima persoană căreia i S-a arătat Iisus după Învierea Sa. Fiind cea mai importantă dintre ucenicele lui Hristos, Magdalena este menționată mai des decât oricare altă femeie din Noul Testament fiind în prim-plan în episodul răstignirii, martoră a morții, a înmormântării și a Învierii lui Iisus. Un loc cu totul privilegiat.

Două ipoteze au suscitat interes, curiozitate și, în anumite cazuri, o nejustificată sminteală în privința Mariei Magdalena.

  1. Datorită romanului Codul lui Da Vinci (Dan Brown), cât și a filmului realizat pe baza cărții, s-a readus în discuție o ipoteza mai veche conform căreia Maria Magdalena ar fi fost soția lui Iisus și aleasă de Acesta ca lider al apostolilor, iar apoi îndepărtată de apostoli și de Biserică pentru că era femeie. În ciuda interesului generat, această ipoteză nu poate fi luată în serios deoarece argumentele aduse în favoarea ei sunt pur și simplu supoziții false ce nu depășesc nivelul unui roman științifico-fantastic.
  2. O altă ipoteză este cea conform căreia Maria Magdalena ar fi fost o prostituată reabilitată de Hristos. Însă nu există niciun argument concret. Probabil motivul pentru care s-a dezvoltat această ipoteză confuză este acela că, în evanghelia după Luca, Maria Magdalena este menționată imediat după o scenă în care protagonista este o femeie prostituată (Luca 7:36 și urm.). Această corelație greștiă a fost făcută în secolul VI d.H. de Papa Grigorie I într-o predică, iar de atunci, Magdalena fost confundată cu o prostituată. Știm despre Maria Magdalena că fusese vindecată de „șapte demoni”, însă acest aspect nu este nicidecum un indiciu că era o femeie ușoară cum greșit susțin anumite surse. E de neconceput ca Iisus să fi acceptat o prostituată drept conducătoare a grupului de femei ce Îl urma.

Ioana, și ea vindecată de Iisus, L-a însoțit în multe din călătoriile Sale. Fiind soția lui Huza, bărbat ce avea o poziție de conducere la curtea regelui Irod Antipa, Ioana a fost probabil o femeie bogată și influentă. A fost martoră la răstignirea și înmormântarea lui Iisus. Mai mult, a făcut parte din restrânsul grup de femei, care, mergând să ungă trupul lui Iisus, a găsit mormântul gol. Având în vedere, că Luca nu l-a cunoscut personal pe Iisus, unii cercetători ai Bibliei consideră ca ipoteză probabilă faptul că Ioana și Maria, Maica Domnului, au fost sursele pentru numeroase detalii deținute de Luca despre viața Mântuitorului.

Suzana face şi ea parte din grupul de femei implicate în slujirea grupului condus de Mântuitorul având și ea privilegiul de a fi martoră a Învierii Domnului.

,,Dacă nu crede cineva – spune Fericitul Augustin în lucrarea Despre lucrarea monahilor că, oriunde au propovăduit Evanghelia, apostolii erau urmați de femei cu viață sfântă, pentru ca aceste femei să le slujească oferind din belșug cele necesare vieții, să audă Evanghelia și să-și dea seama că apostolii au făcut aceasta urmând exemplul Domnului nostru Însuși’’.

O importantă expresie ne reține atenția: Iisus și grupul de apostoli și femei-discipol mergeau prin cetățile Galileii ,,propovăduind și binevestind Împărăția lui Dumnezeu’’. Această binevestire adesea însoțită de expresia ,,pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor!” a suscitat mult interes în poporul evreu, însă cei mai mulți evrei i-au ratat adevăratul sens. Confundând această nouă împărăție cu o nouă formă de guvernare, de drept divin, insă, în mare tot pământească, unii au așteptat ca Hristos să fie un lider politic sau militar, care să dezrobeacă poporul ales de sub dominația Imperiului Roman. Hristos însă venise pentru a-i dezrobi de sub imperiul lui Satan, invitându-i la o înnoire a minții (pocăință sau metanoia) și la o viață în care să Îl imite pe El. La această invitație vor răspunde toți cei ce, prin Botez, vor deveni membri ai noului popor ales – Biserica, o realitate ce transcende regatele și imperiile.

Pr. Prof. Dr. Adrian DUȚUC