Liturghie arhierească în Ajunul Nașterii Domnului la Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, alături de Paraschiv Dabija, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și protos. Gavriil Zorilă.

La ajunul slăvitului și luminosului praznic, răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.

În cuvântul de învățătură intitulat „Obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei”, publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a analizat textul citit în această zi, capitolul I al Evangheliei după Sfântul Evanghelist Matei, care face referire la genealogia Mântuitorului Iisus Hristos, comparându-l cu textul în care Sfântul Evanghelist Luca prezintă nașterea dumnezeiască pe linie ascendentă. Totodată, ierarhul a subliniat faptul că prin întruparea Fiului, Dumnezeu Tatăl le oferă tuturor celor care cred în El posibilitatea de a deveni fii ai Lui și de a dobândi Împărăția Cerurilor.

„Dacă Sfântul Evanghelist Luca a urmat, în prezentarea genealogiei, expunerea neamului lui Iisus din tată în fiu, Sfântul Evanghelist Matei a sărit de multe ori de la tată la nepot sau chiar la strănepot, punând mai mult accent pe continuitatea împăraților care au domnit la iudei. Este cunoscut faptul că de la Avraam până la David, – urmând lui Moise și Isus al lui Navi –, evreii au fost guvernați de judecători; de la David până la mutarea în Babilon au fost guvernați de regi; iar de la mutarea în Babilon până la Hristos, ei au fost păstoriți de arhierei. Sfântul Evanghelist Matei, folosindu-se de cadrul mnemonic (evocativ) și de cel simbolic, ambele practicate de rabinii evrei, împarte cartea neamului după trup al lui Iisus în trei perioade, a câte 14 neamuri, astfel: de la Avraam până la David; de la David până la strămutarea în Babilon; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos. (…) Sfântul Evanghelist Luca, spre deosebire de Sfântul Evanghelist Matei, numără 42 de generații între Iosif și David, 14 generații între David și Isaac și 21 de generații între Isaac și Adam. În acest calcul matematic, Iisus Hristos aparține celei de-a 77-a generații de la Adam. Sfântul Evanghelist Matei include în Cartea neamului lui Iisus atât pe David, cât și pe Avraam, ca mărturie de necontestat că din seminția lor s-a născut Hristos. David este pomenit înaintea lui Avraam, deoarece Mesia trebuia să fie din seminția lui David.”

Irina Ursachi

Foto credit: Arhid. Vasile Plămadă