Licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației  AUCOPPP Fălticeni, în data de 27.01.2023, ora 11:30, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava. Volumul propus pentru licitație este de 250 mc lemn lucru rășinoase, din partizile:

  1. UP I Băișescu –partida – 2200151300540 =100 mc LL rășinoase PR
  2. UP I Băișescu –partida – 2200151301450 =150 mc LL rășinoase PR

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 26.01.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 26.01.2022, ora 14:30.

                           Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                     tehn. Balabasciuc Ștefan