Licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a  Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc în data de 10.11.2023, ora 11:00,   la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1 până la data de 09.11.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Volumul propus pentru licitație este de 734 mc lemn lucru rășinoase, 47 mc lemn lucru fag, 4 mc lemn lucru DT, 60 mc lemn foc fag. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

– UP VII Argestru – partida 2300151301340 =  250 mc LL R, ACC I

– UP VII Argestru – partida 2300151301250 = 200 mc LL R,PR

– UP VII Argestru – partida 2300151300910 = 60 mc L FOC FAG, PR

– DEPOZIT SECRIEȘ – 150  mc LL R , DIF

– DEPOZIT SECRIEȘ – 40 mc LL FAG, DIF

– UP IV SECRIEȘ – partida 2200151301070 – 115 mc LL R, PR

– UP IV SECRIEȘ – partida 2200151301070 – 19 mc LL R, celuloză,PR

– UP IV SECRIEȘ – partida 2200151301070 – 7 mc LL FAG, PR

– UP IV SECRIEȘ – partida 2200151301070 – 4 mc LL DT, PR

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de  09.11.2023, ora 14:30.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065, 0749/182803, 0744/399682.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe