Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOPPP Fălticeni, în data de 14.11.2023, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 525 mc lemn lucru și foc rășinoase, 30 mc lemn foc fag, 8 mc lemn foc DT, 4 mc lemn foc DM, din partizile:

 1. UP I Băișescu – partida 300151301070 = 300 mc – LL R gater, ACC I
 2. UP I Băișescu – partida 2300151301030 = 30 mc– LFoc FAG, R
 3. UP I Băișescu – partida 2300151301030 = 20 mc – LFoc R, R
 4. UP I Băișescu – partida 2300151301030 = 8 mc – LFoc DT, R
 5. UP I Băișescu – partida 2300151300930 = 100 mc – LFoc R, R
 6. UP I Băișescu – partida 2300151300780 = 40 mc – LFoc R, ACC I
 7. UP I Băișescu – DEPOZIT BĂIȘESCU = 15 mc – LL R, celuloză R
 8. UP I Băișescu – DEPOZIT BĂIȘESCU = 50 mc – LL R, gater, R
 9. UP I Băișescu – DEPOZIT BĂIȘESCU = 4 mc – LFoc DM, DIF

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 13.11.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

      Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

 1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
 2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 13.11.2023, ora 14:30.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe