Lansarea Dicționarului bilingv de termeni religioși, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox sucevean

În cadrul Programului de activități al Zilelor Seminarului Teologic Liceal Ortodox „MITROPOLITUL DOSOFTEI”, a avut loc săptămâna aceasta, miercuri 15 decembrie 2021, lansarea DICȚIONARULUI BILINGV DE TERMENI CREȘTIN-ORTODOCȘI (român-francez, francez-român), semnat de FELICIA DUMAS, Profesor universitar doctor habilitat la Departamentul de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Facultății de Litere a Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care predă limba franceză și în cadrul Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din cadrul aceleiași universități. Evenimentul a fost propus de părintele BOGDAN-CONSTANTIN FEȘTILĂ, profesor de limba franceză la seminarul teologic sucevean, coordonator al proiectului de învățare modernă a limbii franceze „GARDE TON ESPRIT DANS LA JOIE” (Păstrează-ți sufletul în bucurie). Acest proiect își propune să dezvolte „competența de comunicare în limba franceză a elevilor de liceu vocațional, în vederea posibilității de a studia sau de a sluji în diaspora francofonă, de a face misiune pastorală în țările vorbitoare de limbă franceză, precum și dobândirea de cunoștințe necesare, limbajul liturgic și teologic, expresii și limbaj bisericesc contemporan.”

Întâlnirea elevilor seminariști cu invitații evenimentului a avut loc într-un spațiu special amenajat, care să permită atât dialogul, cât și participarea la un atelier de studiu, de învățare prin descoperire. Activitatea a fost deschisă de Părintele Profesor Director Arhidiacon BOGDAN HRIȘCĂ, acesta a vorbit despre „importanța culturală a evenimentului în contextul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Seminarului Teologic sucevean” și a subliniat „valoarea prezenței unei astfel de lucrări în formarea tinerilor teologi”. Recenzia lucrării a fost realizată de doamna profesoară MIRELA GRIGUȚĂ, care a pus în valoare nevoia unui dicționar bilingv de termeni creștin-ortodocși, român-francez, francez-român, apreciind ediția a doua, revizuită și îmbogățită, apărută la Editura Doxologia, în anul 2020, ca o „lucrare monumentală și necesară, care vine să sprijine formarea teologilor”. De asemenea, doamna profesoară a reușit să accentueze „motivația studierii limbajului biblic francez, prin corelarea nevoii de dezvoltare personală a tinerilor de astăzi cu viața mentorului spiritual, Sfântul Mitropolit Dosoftei, care a fost poliglot și care s-a îngrijit de dezvoltarea dimensiunii culturale, atât de necesară teologului de ieri și de astăzi”.

Invitata întâlnirii cu elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”, autoarea dicționarului bilingv, D-na Profesor universitar doctor FELICIA DUMAS, a prezentat lucrarea ca  „un dicționar adresat elevilor de seminar, studenților de la teologie, dar și tuturor intelectualilor români, care sunt pasionați de tot ceea ce înseamnă Ortodoxia și practica ei în limba română, dar și în limba franceză”. De ce acest dicționar? Răspunsul vine tot din partea autoarei:  „Pentru că mi-am propus ca aici să găsiți o serie de cuvinte care nu există nicăieri altundeva în dicționarele obișnuite, român-francez și francez-român, cu care dumneavoastră sunteți obișnuiți să lucrați. Ce fel de cuvinte? Cuvinte pe care le știți, pentru că sunteți elevi la Seminar: târnosire, spre exemplu, un cuvânt pe care nu-l găsiți într-un dicționar obișnuit român-francez, nume de cărți liturgice, nume de imne, formule de adresare, nume de sfinți (…), termeni care desemnează cărți, obiecte, veșminte, slujbe, rugăciuni…”. Despre geneza și sursele de documentare și informare în realizarea dicționarului, profesoara Felicia Dumas afirmă: „Am studiat această terminologie pe baza unui corpus alcătuit din mai mult de patruzeci de tipuri de surse ortodoxe scrise, dintre care: texte liturgice propriu-zise, lucrări de cateheză și de spiritualitate, de teologie, predici, mici glosare ortodoxe redactate în limba franceză, reviste, site-uri ortodoxe, etc. O altă parte a corpusului este alcătuită din înregistrări audio ale mai multor interviuri realizate cu personalități ortodoxe din Franța, episcopi, părintele arhimandrit Placide Deseille, starețul mănăstirii de călugări Sfântul Antonie cel Mare (metoc al lavrei athonite Simonos Petras), maici starețe ale unor mănăstiri de călugărițe, credincioși, monahi și monahii trăitori ai Ortodoxiei exprimate în limba franceză”.

Elevii seminariști au putut descoperi, prin exercițiul de învățare prin descoperire, propus de coordonatorul proiectului, o serie de cuvinte noi, dar mai ales faptul că în această lucrare se regăsesc trimiteri la sinonime și expresii noi, la comentarii, traducerea fiecărui termen fiind „situată în contextul unor fraze în care își actualizează semnificația”, așa cum afirmă teologul ortodox francez, Jean-Claude Larchet, al cărui cuvânt de prezentare se regăsește pe coperta IV a celei de-a doua ediții.

Lansarea cărții a reprezentat, potrivit concluziilor invitaților și ale elevilor, un eveniment de seamă pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox „MITROPOLITUL DOSOFTEI”, iar faptul că acest dicționar se regăsește începând din acest an școlar și în biblioteca școlii, aceasta propune elevilor o sursă de studiu liturgic francofon, de lărgire a orizontului teologic, întrucât lucrarea nu este doar un simplu dicționar de traducere a termenilor, ci este mai degrabă o lucrare riguroasă și valoroasă din punct de vedere teologic și de cercetare filologică.