Inspectorul general pentru disciplina religie, prezent la Suceava la etapa județeană a Olimpiadei Naționale

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, sâmbătă, 13 aprilie 2024, a avut loc, la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie, Cultul Ortodox, la care au participat 128 de elevi din clasele V-XII, din 61 de unități de învățământ din județ.

Prezent în centrul de concurs, domnul conf. univ. dr. Vasile Timiș, inspector general pentru disciplina religie în Ministerul Educației, a reiterat că olimpiada este o competiție de excelență, care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru disciplina religie și le oferă elevilor contextul de a exersa și dovedi competențe generale relevante. La nivel gimnazial: utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței; manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase; raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase. Iar la nivel liceal: definirea specificului propriei credințe, în raport cu alte credințe și convingeri; utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în diferite contexte de comunicare; integrarea valorilor și a cunoștințelor religioase în structura propriilor atitudini și comportamente; aplicarea învățăturii de credință în viața personală și a comunității; corelarea cunoștințelor religioase cu cele dobândite la alte discipline de învățământ.

Prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a adus în atenție faptul că și de această dată elevii s-au pregătit temeinic pentru acest nivel al concursului. „Calitatea lucrărilor elaborate de copiii și tinerii participanți la competiție probează, o dată în plus, asiduitatea cu care ei asimilează cunoștințe, conținuturi, concepte și, deopotrivă, exersează și consolidează valori și atitudini impuse de finalitatea axiologică a studiului disciplinei religie în școală: conștientizarea rolului învățăturilor Bisericii în viața personală și a comunității; dezvoltarea respectului față de cele sfinte; asumarea propriei identități religioase; responsabilitate în exercitarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din apartenența la diferite identități (confesiune, națiune, comunitate, profesie, cultură etc.); respect și înțelegere față de semenii de alte credințe și convingeri; grija față de aproapele; interesul pentru aprofundarea cunoștințelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale. Prestația fiecăruia dintre ei se circumscrie echilateralității rațiune – voință – sentiment și înseamnă reconfirmare a studiului consecvent și atent documentat, asumare a valorilor creștine și orientarea efortului de voință înspre oglindirea în fapte a credinței desăvârșitoare, și – corolar – disponibilitate asertivă pentru comuniune și comunicare.”

În acest an, prin grija și cu susținerea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și cu sprijinul SC Mateo Rustic Construct SRL, elevii participanți la etapa județeană a olimpiadei au primit în dar icoane și cărți publicate la Editura Crimca, lucrări care tratează subiecte conexe temelor din programa școlară, care oferă aprofundări și perspective dintre cele mai complexe conținuturilor învățării și care completează frumos o bibliotecă a tânărului mărturisitor de Hristos.

Elevii care vor obține cel mai mare punctaj, pentru fiecare nivel de clasă, se vor califica la Etapa națională a Olimpiadei de Religie care va avea loc în perioada 8-12 mai 2024.

Irina Ursachi