Înființarea mănăstirii de la Vadu Negrilesei

Între slujitorii minunați ai lui Dumnezeu pe care i-a odrăslit pământul țării noastre în vremurile din urmă ne apar luminate de evlavia poporului chipurile părinților Paisie Olaru (20.06.1897 – 18.10.1990) și Cleopa Ilie (10.04. 1912 – 02.12.1998). Primul, un pustnic fără de pustie, un duhovnic inegalabil, care îți enumera păcatele în ordinea în care le gândeai, fără să le fi mărturisit, iar cel din urmă, un nevoitor aspru, un duhovnic iscusit și un neobosit misionar.

Ținutul Bucovinei s-a învrednicit de binecuvântările cuvioșilor Paisie și Cleopa, în mod deosebit, în perioada viețuirii lor la Mănăstirea Slatina, ctitoria domnitorului Alexandru Lăpușneanu. Aici, alături de alți mari duhovnici: Arhim Petroniu Tănase, Arhim. Dosoftei Morariu, Arhim. Arsenie Papacioc ș.a. au zidit duhovnicește mulțimi de credincioși suceveni.

Văzând evlavia clerului, monahilor și a poporului față de acești cuvioși, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din 25 februarie 2021, a decis pregătirea procesului de canonizare a părinților Paisie și  Cleopa.

Anul acesta, 2022, se împlinesc 125 de ani de la nașterea părintelui Paisie Olaru și 110 ani de la nașterea părintelui Cleopa. Din dorința de a marca aceste zile memorabile pentru spiritualitatea poporului român, dar, mai ales, pentru a pregăti cum se cuvine momentul mult așteptat al canonizării acestor cuvioși, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a început demersurile pentru întemeierea unei mănăstiri în apropierea chiliei unde s-a nevoit părintele Cleopa și nu departe satului Vadu Negrilesei. În acest sens, în 18.02.2022, în cadrul Permanenței Consiliului Eparhial, s-a hotărât înființarea mănăstirii, stareț fiind numit Arhim. Ștefan Gușă.

Cei care vor să devină ctitori au la dispoziție un cont bancar în care pot depune contribuția lor:

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
RO18 RNCB 0234 0370 1091 0123.

Totodată, vă punem la dispoziție și numărul de telefon al părintelui stareț
Arhim. Ștefan Gușă – 0747791916.