Îndemnul spre „nașterea din apă și din Duh” a adunat numeroși credincioși la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

Duminica ce pregătește credincioșii pentru praznicul împărătesc închinat altarului de jertfă al Mântuitorului, Sfânta Cruce, a fost prilej de zăbovire asupra gândului despre rolul și semnificația obiectului sfințit prin răstignirea Fiului întrupat al lui Dumnezeu. Sfinții Părinți consideră Sfânta Cruce un ghid în drumul spre Mântuire, în cântările imnografice creștine fiind numită podoaba Bisericii, slava și păzitoarea a toată lumea  armă împotriva diavolului, puterea creștinilor, întărirea credincioșilor, mărirea îngerilor, semnul care leagă cerul și pământul, pe Dumnezeu și omul.

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 10 septembrie 2023, numeroși credincioși au venit să se bucure de binecuvântarea arhierească și să înalțe rugăciuni la racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, grabnic ajutător și mare făcător de minuni, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – mănăstirea celui dintâi sfânt ocrotitor al Moldovei.

În mijlocul pelerinilor și al obștii monahale s-au aflat ierarhii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar.

Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de cei doi arhierei pe un podium special amenajat în incinta ansamblului monastic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial Suceava, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și slujitori ai Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, în frunte cu starețul acesteia, arhim. Serafim Grigoraș.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu. Între imnele cântate în cadrul slujbei s-au numărat compoziții ale lui Ciprian Porumbescu, precum Tatăl nostru, dar și ale compozitorului Pascal Bențoiu Te slăvesc pe Tine, Părinte, cu versuri din Sfânta Scriptură, ca un omagiu adus în contextul „Anului Cultural Ciprian Porumbescu”, și a „Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”.

Cuvântul de învățătură referitor la dragostea nemărginită a lui Dumnezeu manifestată prin moartea pe Cruce a Fiului Său Celui Unul-Născut și la modalitățile prin care noi putem răspunde acestei iubiri mântuitoare a fost rostit de pr. Dragoș Secară, de la Parohia „Sfânta Parascheva” Antoceni, Protopopiatul Fălticeni. Sfinția sa a subliniat faptul că prin jertfa Sa pe Golgota, Mântuitorul a schimbat sensul Crucii, din element de tortură, de ocară și de blestem în simbol al iubirii de viață dătătoare și de binecuvântare, arătând că este singura cale prin care omul căzut în păcat și în moarte se poate întoarce la Dumnezeu, în Cerul duhovnicesc, în care sălășluiește Preasfânta Treime împreună cu Maica Domnului și cu toți sfinții.

La final, cei doi arhierei au citit împreună rugăciuni de dezlegare, pentru sănătatea sufletului și trupului, dar și pentru vindecarea depresiei. Întrucât mâine debutează noul an școlar, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit și rugăciunea special alcătuită pentru binecuvântarea elevilor, studenților, dascălilor și părinților, pentru ca, prin împreuna lucrare cu Mult-Milostivul Dumnezeu, talanții învățăturii să fie înmulțiți cu dragoste, bună chivernisire, dăruire, demnitate și dreaptă socoteală și astfel să aducă însutită rodire în lucrarea lor, spre folosul familiei și al comunității din care fac parte, dar și țării și al Sfintei noastre Biserici.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i-a mulțumit Preasfinției Sale pentru că a răspuns invitației de a sluji astăzi la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, tânărul înțelepțit de Dumnezeu și înzestrat cu o aleasă educație, părintelui oaspete pentru cuvântul de învățătură și întregului sobor slujitor. De asemenea, le-a amintit celor prezenți că, dacă doresc să aprofundeze mesajul pericopei evanghelice lecturate astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, pot regăsi pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților exegeza sa, Renașterea „din apă și din Duh”, referitoare la tâlcurile ascunse în convorbirea la ceas de seară a Mântuitorului Iisus Hristos cu învățătorul de lege, Nicodim.

Înainte de a binecuvânta mulțimea cu apă sfințită, chiriarhul locului a adresat un gând de recunoștință și celor care au venit în număr mare la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, îndeosebi celor care au venit să ceară ajutorul lui Dumnezeu la început de an școlar. „Să fiți sănătoși! Dumnezeu să vă ajute! Mult succes, copii, la școală! Și să știți că vă am în stihirile de la Sfintele Daruri, pe toți copiii, elevii, studenții și profesorii  întotdeauna de când am fost hirotonit arhiereu. Vă îmbrățișez și bucurii sfinte!”

Daniela Livadaru
Irina Ursachi