Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOPPP Fălticeni, în data de 15.09.2023, ora 12:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 1453 mc lemn lucru rășinoase, din partizile:

 1. UP I Băișescu – partida – 2300151300330 = 53 mc – LFoc R, PR
 2. UP I Băișescu – partida – 2300151300310 = 407 mc– LR, PR
 3. UP I Băișescu – partida – 2300151300400 = 192 mc – LL R, ACC I
 4. UP I Băișescu – partida – 2300151300400 = 130 mc – LFoc R, ACC I
 5. UP I Băișescu – partida – 2300151300990 = 166 mc – LL R, ACC I
 6. UP I Băișescu – partida – 2300151300930 = 146 mc– LFoc R, ACC I
 7. UP I Băișescu – partida – 2300151300930 = 221 mc – LL R, ACC I
 8. UP I Băișescu – DEPOZIT BĂIȘESCU = 123 mc – LL R, DIF
 9. UP I Băișescu – DEPOZIT BĂIȘESCU = 15 mc – LFoc R, DIF

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1 până la data de 15.09.2023, ora 10:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

            Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

 1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
 2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 15.09.2023, ora 10:30.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe