În atenţia solicitanţilor de spaţii, respectiv autorizaţii pentru comercializarea de colportaj și obiecte de cult, cu prilejul Sărbătorii Hramului Sf. M. Mc Ioan cel Nou de la Suceava – 2021

anunt_administrativ

Urmare a hotărârii Permanenţei Consiliului Eparhial Suceava, s-a dispus ca în perioada 19–25 iunie 2021, NUMAI unitățile de cult pot primi binecuvântare în vederea comercializării de colportaj și obiecte de cult, cu prilejul Sărbătorii Hramului Sf. M. Mc Ioan cel Nou de la Suceava – 2021:

 1. Unităţile de cult din ţară şi străinătate (alte eparhii) care solicită acest lucru şi care au binecuvântarea ierarhului locului.

NU SE ACORDĂ BINECUVÂNTARE în cazul în care solicitanții nu sunt unități de cult.

Documente necesare pentru obținerea autorizației de vânzare a colportajului religios cu ocazia Sărbătorii Hramului Sf. M. Mc Ioan cel Nou de la Suceava – 2021:

 1. Document care să conțină codul fiscal al unității de cult;
 2. Binecuvântarea de la chiriarhul locului (pentru unități de cult din alte eparhii);
 3. Cerere tip (care poate fi obținută de la sediul Centrului eparhial Suceava;
 4. Carte de identitate solicitant;
 5. Împuternicire pentru alte persoane decât reprezentantul legal al unității de cult, pentru solicitare spațiu;
 6. Cartea de identitate a împuternicitului;
 7. Carte/cărți de identitate ale persoanelor care vor vinde colportaj (dacă diferă de reprezentantul legal al unității de cult);
 8. Împuternicire pentru vinderea de colportaj în numele și pentru unitatea de cult;
 9. Fotografie color tip C.I. pentru persoanele care vor vinde colportaj la punctul de vânzare pentru legitimații speciale;
 10. Legitimație tip pentru persoanele care vor vinde colportaj (se va elibera la sediul Centrului eparhial Suceava);
 11. Contracte de voluntariat sau de prestări servicii pentru persoanele care vor vinde colportaj.

Primirea dosarului ce conține documentația pentru obținerea Autorizației de vânzare, la Centrul eparhial Suceava – Sectorul economic–financiar, se va face începând cu data de 07.06.2021.