Hram în prima cetate duhovnicească a Mușatinilor

În prima zi a lunii lui Cuptor, 1 iulie 2024, Mănăstirea Bogdana a îmbrăcat strai de sărbătoare cu prilejul prăznuirii liturgice a Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. Copii, tineri, credincioși rădăuțeni și pelerini s-au alăturat obștii monahale, pentru a întâmpina cu bucurie doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După închinarea la racla cu cinstitele moaște ale Sfinților Ierarhi Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi, așezată în aceste zile într-un baldachin special împodobit în proximitatea bisericii de zid, arhiereii au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la altarul de vară al lăcașului monahal, sub coroana falnicilor stejari.

Din soborul liturghisitor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial Suceava, între care arhim. Nectarie Clinci și arhim. Mihail Balan, exarhi de zonă, arhim. Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural, arhim. Iustin Tănase, consilier al Sectorului de Asistență Socială și Medicală, pr. Dimitrie Horga, consilier în cadrul Sectorului Administrativ Bisericesc, pr. Ionuț Isopescu, consilier eparhial al Sectorului Educațional-Teologic, pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți, pr. Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc. În slujire li s-au alăturat stareți de la mănăstirile din Bucovina, dar și alți slujitori ai sfintelor altare din ținutul Rădăuților.

Corala bărbătească ortodoxă „Sfântul Ierarh Leontie”, dirijată de domnul Costel – Ovidiu Foca, a răspuns liturgic ecteniilor și rugăciunilor înălțate la ceas de sărbătoare.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin a rostit un cuvânt de învățătură în care a reiterat îndemnul Mântuitorului, „să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”, arătând că fiecare om este chemat să își sfințească viața și să trăiască asumându-și principiile evanghelice. Pentru a împlini acest deziderat, creștinul trebuie să se hrănească din cuvântul Domnului, să primească harul dumnezeiesc prin mijlocirea Sfintelor Taine, să își deschidă inima pentru a Se sălășlui în ea Mântuitorul Hristos, să umble pe calea luminii și să evite întunericul păcatului. Nu întâmplător, a subliniat Preasfințitul Părinte, Sfântul Ierarh Leontie, pomenit în acest an în ziua imediat următoare Duminicii Tuturor Sfinților, este una dintre mărturiile luminoase ale Bisericii din Moldova de trăire întru Dumnezeu. „A trăit frumos, împletind credința cu fapta și făcând ca să transpară în viața lui lumina lui Hristos, ceea ce a făcut ca un alt mare ierarh al Moldovei, Sfântul Mitropolit Iosif I Mușat, cel care a fost mai înâi episcop la Cetatea Albă înainte de a fi primul Mitropolit al Moldovei, să-l hirotonească diacon, preot, iar mai târziu episcop la Rădăuți. Aici a desfășurat o lucrare frumoasă de luminare a strămoșilor noștri, care au viețuit pe aceste meleaguri și nu numai. Acest ierarh, Leontie, l-a avut ca ucenic pe Sfântul Cuvios Daniil Sihastru, părintele duhovnicesc al Binecredinciosului Voievod Ștefan, și a format o generație de mari duhovnici, de monahi, de slujitori ai altarelor, de bărbați de stat. A trăit o viață sfântă, fiind monah cu vocație, a petrecut în rugăciune, s-a străduit să aducă pace în sufletele celor care veneau în scaunul de spovedanie și în același timp să transmită mesajul de pace al Evangheliei în sufletele tuturor celor care veneau la el sau în sufletele celor care erau hirotoniți de către el.” Ierarhul a mai punctat și faptul că Sfântul Leontie a fost cinstit încă din timpul vieții ca făcător de minuni și vindecător de boli, iar mai târziu sfintele lui moaște au fost așezate în biserică: „Credincioșii care veneau la el își spuneau durerea și necazul lor și primeau grabnic vindecare, ceea ce a făcut viața și trăirea lui aleasă să fie cunoscută și să fie înscris în calendarul Bisericii noastre Ortodoxe Române în anul 1992, după 500 de ani de la trecerea sa la Domnul. Dumnezeu nu uită nimic; Dumnezeu vede, știe, și atunci când vrea să întărească unitatea și lucrarea duhovnicească în poporul lui, atunci El face ca un sfânt să fie cunoscut, ca să vină să încurajeze comunitatea și în același timp să fie mijlocitorul nostru înaintea tronului Preasfintei Treimi.”

În cuvântul său, părintele stareț, arhim. Irineu Lichi, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântare, pentru purtarea de grijă arătată așezământului monahal, precum și pentru inițiativa organizării procesiunii de mare amploare cu moaștele Sfântului Ierarh Leontie pe străzile municipiului Rădăuți, desfășurată anul acesta pentru a doua oară.

De asemenea, starețul a mulțumit și ierarhilor prezenți pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură, dăruindu-i Preasfințitului Părinte Veniamin o icoană cu chipul marelui ierarh rădăuțean, iar Preasfințitului Părinte Damaschin o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae, pentru a le fi îndrumători și veghetori în slujirea lor arhierească. Gândul de recunoștință s-a îndreptat și către soborul clericilor, stareților și starețelor, către autoritățile locale și toți binefăcătorii care sprijină proiectele Mănăstirii Bogdana, dar și către toți credincioșii din întreaga Bucovină care au ales să aducă astăzi prinos de cinstire Sfântului Ierarh Leontie.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic gând de felicitare pentru toate cele înfăptuite până acum, dar și de binecuvântare și încurajare pentru cele ce urmează a fi săvârșite. Totodată, Preasfinția Sa a amintit că imediat după Mănăstirea Bogdana urmează hramul unei alte mari ctitorii domnești, Mănăstirea Putna, îndemnându-i pe toți creștinii să își îndrepte pașii pentru a-l cinsti pe urmașul lui Bogdan I, Sfântul Ștefan cel Mare, de la a cărui mutare între voievozii cerești se împlinesc 520 de ani.

Suita manifestărilor dedicate hramului Mănăstirii Bogdana a debutat în seara zilei de 29 iunie, la prăznuirea Sfinților Apostoli Pentru și Pavel, când mulțime de rădăuțeni și-au însoțit ocrotitorul în peregrinarea sa pe Drumul Sfântului, în cadrul unei ample procesiuni, și a continuat duminică, 30 iunie, cu vernisarea Expoziției „Sub ocrotirea Sfântului Ierarh Leontie – învățător și învățăcei” găzduită în perioada 29 iunie-29 iulie 2024 de muzeul necropolei Mușatinilor, în cadrul căreia sunt expuse lucrări ale copiilor de la Așezământul „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți”. Tot în ajunul celui de-al doilea hram al vechii reședințe mitropolitane a Moldovei a avut loc lansarea volumului de haiku „Efemeride” a doctorului Adrian Nicolae Popescu, cel care asigură asistența medicală pentru toți cei ce au găsit alinare în centrul social-filantropic pus sub ocrotirea vlăstarului  cel sfințit odrăslit pe aceste meleaguri. Punctul culminant al acestor zile l-a constituit Sfânta Liturghie arhierească săvârșită în data de 1 iulie, în prezența a numeroși credincioși care au jertfit timpul lor aducând prinos de rugăciune pentru toate binefacerile primite de-a lungul timpului.

Scurt istoric

Biserica de piatră a Mănăstirii Bogdana, cel mai vechi lăcaș de cult din Moldova care a rezistat vremurilor, a fost ridicată după anul 1359, în locul unei construcții de lemn, și este totodată prima necropolă a Moldovei, adăpostind în naos mormintele celor dintâi conducători moldoveni, voievozii Bogdan I, Petru II (Mușat), Roman I și Ștefan I.

După ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul Austro-Ungar, reședința episcopală a fost transferată la Cernăuți în 1782, iar în vara anului următor Mănăstirea Bogdana a fost desființată. Drept urmare, Biserica „Sfântul Nicolae” a devenit biserică de mir, iar unele dintre clădiri au fost dărâmate. În 1876 a fost construită o casă parohială, în care în ziua de 29 iunie 2023 a fost inaugurat muzeul așezământului, în prima zi a manifestărilor dedicate sfântului ocrotitor al Rădăuților.

Vechea reședință episcopală a fost redeschisă ca mănăstire în anul 1992, chiar în ziua hramului istoric, Sfântul Ierarh Nicolae.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților de atunci, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, l-a numit stareț pe arhim. Tudor Pavlo, iar după trecerea sa la cele veșnice, în anul 1996, în locul lui a fost instalat arhim. Iustin Dragomir, ctitor al Așezământului de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” și al Mănăstirii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Rădăuți.

În același timp, după canonizarea Sfântului Ierarh Leontie și sfințirea noii biserici, Mănăstirea Bogdana a primit al doilea hram, prăznuit la 1 iulie.

La data de 6 noiembrie 2022, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, arhim. Irineu Lichi a preluat funcția de stareț al obștii monahale ce slujește lui Dumnezeu și semenilor în prima reședință a mitropoliților Moldovei.

Lăcașul se bucură de binecuvântarea moaștelor Sfântului Ierarh Leontie, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992, și ale Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi, trecut în rândul sfinților în 2003.

Portret duhovnicesc

Sfântul Ierarh Leontie, blândul și smeritul nevoitor crescut în tinda străvechii biserici a Mănăstirii Bogdana, a trăit în cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea. Tuns în monahism cu numele Lavrentie, s-a remarcat prin viața duhovnicească aleasă și prin virtuțile pe care cu râvnă s-a străduit să le dobândească. Cum vestea despre călugărul îmbunătățit de la Bogdana s-a răspândit cu repeziciune și a început să fie tot mai căutat de credincioși, s-a retras înspre Mănăstirea Putna. Iubitor de isihie, a întemeiat prima așezare sihăstrească din Moldova – Schitul Laura, în perimetrul localității Vicovu de Sus de astăzi. A fost hirotonit preot și numit egumen al schitului de marele mitropolit Iosif I Mușat.

Ales Episcop de Rădăuți spre sfârșitul secolului al XIV-lea, s-a remarcat prin numeroase fapte de milostenie și prin sprijinirea celor împovărați, orfani, văduve, bătrâni, dar și prin râvna pentru păstrarea dreptei credințe.

Simțindu-se tot mai lipsit de puteri, bătrânul ierarh s-a retras la lăcașul drag sufletului său, Schitul Laura, unde a și fost înmormântat. La scurtă vreme, în jurul anului 1430, consemnându-se mai multe minuni la mormântul său, trupul celui considerat sfânt de popor a fost mutat în partea dreaptă a naosului Mănăstirii Bogdana.

Sursele istorice menționează tradiția prăznuirii Sfântului Leontie de la Rădăuți la 1 iulie, păstrată mai bine de două secole, până când, după cum aflăm dintr-un document al vremii semnat de Vasile Lupu la 20 aprilie 7147 (1639), moaștele sale ar fi fost răpite de năvălitori.

După canonizarea oficială petrecută în anul 1992, a fost reînviat cultul cuviosului care a păstorit aceste meleaguri și care a fost considerat sfânt la scurtă vreme după trecerea la cele veșnice. Rămășițele bine mirositoare aflate în mormântul sfântului, redeschis în ajunul canonizării, au fost așezate într-o raclă lucrată în argint aurit, în ctitoria voievodală. În 1998 a fost terminată o biserică nouă, închinată Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți, care a devenit astfel al doilea ocrotitor al mănăstirii.

Racla din bătrâna biserică domnească adăpostește astăzi și un fragment din moaștele Sfântului Teodosie de la Brazi, care la rândul său a fost episcop de Rădăuți.

Mitropolitul Teodosie al II-lea al Moldovei s-a născut la începutul secolului al XVII-lea, într-o familie de răzeși din județul Vrancea, închinându-și viața lui Dumnezeu, asemenea Sfântului Ierarh Leontie, într-o altă Mănăstire Bogdana, cea din județul Bacău.

A fost ales Episcop de Rădăuți în 1669, dar nu a păstorit prea mult timp aceste ținuturi, căci în 1671 a fost numit Episcop al Romanului, pentru ca în 1674 să fie chemat spre slujire în scaunul mitropolitan moldav. Vremurile tulburi au făcut ca să rămână în această demnitate doar pentru un an de zile. Blândul mitropolit și-a găsit liniștea în mănăstirea de metanie, fără a neglija Schitul Brazi, unde a ctitorit și pictat o nouă biserică. Și alte schituri și mănăstiri s-au bucurat de atenția proinmitropolitului Teodosie: Mușinoaele, Trotușana și Scânteia.

A sfârșit tragic în anul 1694, la Praznicul Adormirii Maicii Domnului, în timpul jefuirii Schitului Brazi de către tătari.

Moaștele sale au fost descoperite în 1842, între martori numărându-se Cuviosul Antipa de la Calapodești. Canonizarea oficială de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a avut loc în ședința de lucru din 5 octombrie 2003.

În 2005, la sfințirea picturii paraclisului, Mănăstirea Bogdana a primit un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi, care a fost așezat alături de moaștele celuilalt sfânt ierarh rădăuțean.

Daniela Livadaru
Irina Ursachi