Eveniment de lansare a 4 proiecte sociale pentru persoane vulnerabile, la Rădăuți

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în după-amiaza zilei de joi, 6 octombrie 2022, la Așezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți a avut loc lansarea oficială a patru proiecte sociale extraordinare, menite să susțină un număr impresionant de persoane aflate în situații vulnerabile din această comunitate.

Alături de inițiatori și organizatori, la eveniment au luat parte reprezentanți ai companiilor și instituțiilor partenere, reprezentanți ai presei locale și centrale, precum și delegați ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Seria celor patru conferințe de presă a debutat cu un cuvânt de bun venit rostit de pr. Constantin Oprea, consilier eparhial al Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Sfinția sa a adus în atenție cele patru proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, care vor fi implementate în următoarele 16 luni: „Formare, Egalitate, Șansă”, „Ajutor, Sănătate, Respect”, „Progres, Inovație, Oportunitate” și „Respect, Educație, Sprijin”.

A urmat discursul arhim. Iustin Tănase, consilier al Sectorului de Asistență Socială și Medicală a Centrului Eparhial Suceava, inițiator și coordonator al proiectelor prin Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie”. Părintele consilier a subliniat importanța implicării tuturor partenerilor și înțelegerea faptului că dragostea față de aproapele poate deveni lucrătoare și prin colaborarea și cooperarea dintre Biserică, Școală, instituții și organizații.

Între cei care au luat cuvântul în cadrul evenimentului s-au numărat și primarul Municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, Florin Preda, manager-coordonator GAL urban Rădăuți, precum și reprezentanții partenerilor celor patru proiecte sociale: Simona Olenici din partea BUKOVINA SAC CONSULT SRL, Mihaela Condac de la BUSINESS H-RESOURCES SRL, pr. Tiberiu Bardan, director al Fundației „Anastasie Crimca”, precum și Radu Munteanu, director al Școlii Gimnaziale „Bogdan-Vodă”, și Ionel Mitrofan, director la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți.

Prezentarea celor patru proiecte a fost făcută de Liliana Leșan, responsabil îngrijiri la domiciliu în cadrul Sectorului de Asistență Medicală și Socială.

Proiectul intitulat „Formare, Egalitate, Șansă”, derulat de Fundația Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie în parteneriat cu BUKOVINA SAC CONSULT SRL și BUSINESS H-RESOURCES SRL, are o perioadă de implementare de 16 luni.

Potrivit inițiatorilor, obiectivul general al proiectului este „creșterea gradului de certificare pentru cel puțin 780 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, care beneficiază de servicii integrate, din Municipiul Rădăuți și realizarea de servicii de ocupare a unui loc de muncă pentru plasarea pe piața muncii a unui număr de 260 persoane”.

Totodată, între obiectivele specifice ale proiectului „Formare, Egalitate, Șansă” se numără: „creșterea și susținerea dezvoltării gradului de certificare, calificare și ocupare a unui loc de muncă a grupului țintă, la servicii specializate și personalizate de consiliere profesională și ocupare și creșterea și susținerea dezvoltării gradului de participare a celor 780 de persoane, la diferite programe de formare profesională, de evaluare și certificare, cu scopul dezvoltării și dobândirii de noi cunoștințe, competențe, aptitudini practice și abilități teoretice în vederea ocupării unui loc de muncă, respectiv mediere, informare, consiliere.”

Cel de-al doilea proiect prezentat în cadrul conferinței de presă a fost „Ajutor, Sănătate, Respect”, derulat de Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” în parteneriat cu Fundația „Anastasie Crimca”.

Organizatorii au declarat faptul că obiectivul general al proiectului este „reducerea numărului de persoane aparținând grupului vulnerabil prin implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie cu domiciliul pe raza Municipiului Rădăuți”. Între obiectivele specifice se numără creșterea calității vieții pentru un număr de 450 de persoane din Municipiul Rădăuți prin oferirea de servicii socio-medicale specializate în cele 16 luni de implementare a proiectului și creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Municipiul Rădăuți”.

Programul „Progres, Inovație, Oportunitate” derulat de Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” se desfășoară în parteneriat cu Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți. În cadrul prezentării a fost remarcat faptul că „obiectivul general al proiectului este susținerea, stimularea și creșterea gradului de participare a 250 elevi (6-10 ani), la măsuri, activități și instrumente integrate și personalizate de educație, în special a celor aparținând grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii din mediul de excluziune socială”. Potrivit inițiatorilor, între obiectivele specifice ale proiectului se numără „creșterea gradului de stimulare a participării la educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, pentru 250 de elevi, prin acțiuni, activități, măsuri, servicii de tip școală după școală și susținerea și stimularea participării la educație a 250 de elevi prin acțiuni, activități, măsuri, servicii suport inovatoare și personalizate pentru grupul țintă, cu scopul participării acestora la serviciile/programele educaționale.”

„Respect, Educație, Sprijin” este cel de-al patrulea proiect prezentat în cadrul conferinței de presă. Inițiat de Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” în parteneriat cu Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți, proiectul are ca obiectiv general „susținerea, stimularea și creșterea gradului de participare a 100 copii (3-5 ani) și a 100 de părinți/tutori la măsuri, activități și instrumente integrate și personalizate de educație, cu accent pe copiii din mediul de excluziune socială.”

Totodată, a fost subliniat faptul că se dorește acordarea de „sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie (învățământ preșcolar pentru 100 de persoane din GT (100 de copii cu vârsta între 3 și 5 ani), prin acțiuni, activități, măsuri de tip suport educațional suplimentar pentru preșcolari și de tip de dezvoltare a aptitudinilor complementare a grupului țintă, prin servicii psiho-sociale și prin servicii socio-creative inovatoare și personalizate”, dar și „susținerea participării a celor 100 de părinți/tutori ai copiilor din grupul țintă, la programe de educație parentală și consiliere socială”.

La final, pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți a felicitat inițiativa dezvoltării și implementării acestor proiecte sociale atât de necesare comunității din această zonă.

Irina Ursachi