Duminica dinaintea Nașterii Domnului la Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

Duminică, 18 decembrie 2022, zi în care este pomenit Sfântul Daniil Sihastrul, sfetnicul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, s-a aflat la Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

În această duminică dinaintea Nașterii Domnului, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți, din care au făcut parte arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și pr. Adrian Popa, consilier în cadrul Sectorului Colportaj Bisericesc al Centrului Eparhial Suceava.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.

În cuvântul de învățătură intitulat „Obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei”, publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a analizat textul citit în această zi, capitolul I al Evangheliei după Sfântul Evanghelist Matei, care face referire la genealogia Mântuitorului Iisus Hristos, comparându-l cu textul în care Sfântul Evanghelist Luca prezintă nașterea dumnezeiască pe linie ascendentă. Totodată, ierarhul a subliniat faptul că prin întruparea Fiului, Dumnezeu Tatăl le oferă tuturor celor care cred în El posibilitatea de a deveni fii ai Lui și de a dobândi Împărăția Cerurilor.

„Dacă Sfântul Evanghelist Luca a urmat, în prezentarea genealogiei, expunerea neamului lui Iisus din tată în fiu, Sfântul Evanghelist Matei a sărit de multe ori de la tată la nepot sau chiar la strănepot, punând mai mult accent pe continuitatea împăraților care au domnit la iudei. Este cunoscut faptul că de la Avraam până la David, – urmând lui Moise și Isus al lui Navi –, evreii au fost guvernați de judecători; de la David până la mutarea în Babilon au fost guvernați de regi; iar de la mutarea în Babilon până la Hristos, ei au fost păstoriți de arhierei. Sfântul Evanghelist Matei, folosindu-se de cadrul mnemonic (evocativ) și de cel simbolic, ambele practicate de rabinii evrei, împarte cartea neamului după trup al lui Iisus în trei perioade, a câte 14 neamuri, astfel: de la Avraam până la David; de la David până la strămutarea în Babilon; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos. (…) Sfântul Evanghelist Luca, spre deosebire de Sfântul Evanghelist Matei, numără 42 de generații între Iosif și David, 14 generații între David și Isaac și 21 de generații între Isaac și Adam. În acest calcul matematic, Iisus Hristos aparține celei de-a 77-a generații de la Adam. Sfântul Evanghelist Matei include în Cartea neamului lui Iisus atât pe David, cât și pe Avraam, ca mărturie de necontestat că din seminția lor s-a născut Hristos. David este pomenit înaintea lui Avraam, deoarece Mesia trebuia să fie din seminția lui David.”

Referitor la sărbătoarea Sfântului Daniil Sihastrul, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a prezentat cele mai importante momente din viața cuviosului, dar și despre reprezentarea iconografică a acestuia. „Chipul Sfântului Daniil apare pictat alături de cel al mitropolitului Grigorie Roșca, ucenicul său, pe fațada de miazăzi a pridvorului Mănăstirii Voroneț, lângă ușa de intrare. Acesta este zugrăvit ca un bătrân cu barba și pletele albe, în veșminte de sihastru, iar în jurul capului îi apare aureola de sfânt, precum și inscripția Sfântul Daniil. În mâna stângă are un toiag, iar în dreapta ține un sul de pergament, cu o inscripție slavonă: Veniți, fraților, de mă ascultați. Învăța-vă-voi frica Domnului, cine este omul. Un alt chip al sfântului apare într-un Tetraevanghel dăruit de mitropolitul Grigorie Roșca Mănăstirii Voroneț. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, cu barba și pletele albe, stă în picioare cu o cruce în mâna dreaptă și cu un toiag în mâna stângă; este îmbrăcat în veșminte scumpe și bogate. Fața îi strălucește de bunătate și de evlavie. Este o față spiritualizată, de schimnic, care a trăit toată viața în post și rugăciune.”

Irina Ursachi

Foto credit: Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu”