Alcătuit în contextul aniversării Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României
  1. Mulțumește lui Dumnezeu pentru această demnitate și roagă-te ca să-ți dea înțelepciune pentru a-ți îndeplini cu conștiinciozitate responsabilitățile faţă de popor.
  2. Dedică-ți cu abnegaţie şi competenţă inteligența și capacitatea de persuasiune, calitățile personale, valorile spirituale și abilitățile profesionale dezvoltării societăţii din care faci parte.
  3. Nu abandona niciodată principiile şi crezul axiologic privind Ţara, Biserica şi Familia.
  4. Fii mereu un om fundamental corect și acționează cu spirit deschis către valorile spirituale autentice ale neamului, încrezător în valorile democraţiei.
  5. Subordonează-ți viaţa unor idealuri morale de excepție, chiar cu preţul unor sacrificii, refuzând cu fermitate compromisurile și abdicările de la verticalitatea conștiinței.
  6. Demonstrează, prin conduită și fapte, că în actul politic te călăuzești după reperele echității, echilibrului, onestității și profesionalismului şi nicidecum după interese și foloase necuvenite.
  7. Fii nepărtinitor și intransigent, eradicând tendințele celor fără scrupule, urmărind cu prioritate binele comunității și al societății.
  8. Păstrează-ți nealterată identitatea naţională şi religioasă, precum și consecvenţa în luarea celor mai corecte hotărâri, în momentele cu adevărat cruciale și nu numai.
  9. Inspiră-te din râvna și devotamentul cu care au lucrat dregătorii biblici, ca să fii un adevărat lider pentru cei pe care îi reprezinți.
  10. Sfătuiește-te prin rugăciune cu Dumnezeu, Cel atotdrept și nemitarnic, astfel încât, prin roadele proiectelor tale, să te înscrii în cartea istoriei neamului tău și în analele Împărăției cerurilor.