Alcătuit în contextul împlinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1859

  1. Mulțumește lui Dumnezeu Care te-a preferat să întocmești, ca rezultat al cercetării şi cunoaşterii, o expunere a faptelor istorice.
  2. Nu renunța la rigoarea cercetării științifice când îți prezinți punctul de vedere, fără a crede însă că deții adevărul absolut.
  3. Cercetează cu acribie documentele și nu tăinui adevărurile istorice.
  4. Nu-ți însuși informații din lucrări științifice fără să menționezi autorul și nici nu ascunde sau distruge documente care contrazic ipotezele tale.
  5. Interpretează mereu cu bună credință, în spirit critic, dovezile istorice, acordând și mai multă atenție subiectelor sensibile, şi clarifică demersurile măsluite părtinitor sau prezentate eronat.
  6. Pune la dispoziția cercetătorilor informații, prin explorarea arhivelor şi prin demonstrarea veridicității afirmaţiilor expuse, însă nu în schimbul unor avantaje materiale.
  7. Nu închide istoria în tipare aride, ci descoperă-le semenilor frumusețea acestei științe, fără a o falsifica pentru a fi pe placul cuiva ori pentru a fi onorat cu titluri şi distincţii.
  8. Ilustrează cu demnitate istoria neamului tău, asemenea reprezentanţilor de marcă ai istoriografiei româneşti, cu toată bogăţia pregătirii tale.
  9. Elaborează discret şi solid, fără orgolii zgomotoase, o operă de mare trăinicie, cu care să te identifici.
  10. Înţelepciunea, cinstea, dragostea de Biserică, de oameni, de neam şi ţară să-ți fie virtuțile care să te ancoreze, încă de aici, în eternitate.
Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților