1. Mulțumește lui Dumnezeu că te-a înzestrat cu un suflet deschis spre cele ale cunoașterii și cu o capacitate de a înțelege dincolo de limitele impuse de programa şcolară.
  2. Lărgește orizontul educației tale prin fiecare oră la care participi, căci orice disciplină îți poate deschide noi ferestre spre cunoașterea lui Dumnezeu.
  3. Tratează fiecare obiect de studiu cu seriozitate şi receptivitate, păstrând mereu aprinsă flacăra dorinţei de a dobândi noi cunoștințe.
  4. Fii sârguincios și perseverent, ascultător și cuminte, și nu-ți îngădui gesturi de bravadă sau experiențe ce îți pot primejdui sănătatea și chiar viața.
  5. Străduiește-te ca, prin inteligenţă şi hărnicie, prin decență, bunătate şi modestie, să câștigi admiraţia și respectul profesorilor şi colegilor.
  6. Învață, preferând studiul în locul distracțiilor facile, căci numai știința de carte îți va oferi cu adevărat şansa împlinirii idealului și visurilor tale.
  7. Cultivă-ți perseverenţa, tenacitatea, conştiinciozitatea și consecvenţa, calități care te vor ajuta să obţii performanţe dintre cele mai remarcabile.
  8. Propune-ți să excelezi în educația și formarea ta, pentru a deveni omul pe măsura și vrerea lui Dumnezeu și a neamului tău.
  9. Participă cu dragoste și nețărmurit interes, atunci când nu ai obligații școlare, la slujbele Bisericii, bucurându-te de primirea lui Hristos Euharistic.
  10. Şcoala să nu-ți fie o simplă clădire, ci un minunat tezaur de cunoştinţe, atitudini şi cultură, din care să îți alegi merindele pentru viață și veșnicie.
Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților