Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri. (Matei 5,16)

La frumos ceas aniversar, aceste cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că faptele bune din viaţa unui om preamăresc pe Dumnezeu înaintea oamenilor, iar omul credincios, care lucrează faptele bune, se aseamănă cu lumina, care arde şi luminează în jurul său.

Prin Voia Atotţiitorului, în această zi consemnaţi 31 de ani de la hirotonia în treapta de arhiereu. Din acea zi, 25 martie 1991, Înaltpreasfinţia Voastră, înţelegând menirea slujirii arhiereşti, în mod dezinteresat şi cu absolută jertfire de sine, aduceţi ofrandă Dumnezeului Celui Preaînalt şi Bisericii Sale, întru lucrarea mântuitoare a clerului şi a păstoriţilor.

La praznicul Bunei Vestiri din acest an, la ceas aniversar, toate se împlinesc prin rugăciunea de doxologie  şi de mulţumire  adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile la care v-aţi făcut părtaş, pentru întreaga ocrotire cu care v-a înconjurat şi pentru puterea  pe care v-a dăruit-o spre a săvârşi  toate lucrurile frumoase, după care v-aţi străduit să puneţi  în lumină taina  rodirii  spirituale a darurilor primite la hirotonie,  prin lucrarea  cu timp şi fără timp  în misiunea Bisericii, fie la străvechea lavră a Putnei  Binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt,  fie apoi la Mănăstirea Râşca, ctitorie  a marelui voievod  Petru Rareş şi la  multe alte ctitorii.

Viaţa Înaltpreasfinţiei Voastre de până acum a fost o continuă ascensiune spre desăvârşire lăuntrică, dar şi un imens şantier. Aţi ridicat din temelie atâtea şi atâtea biserici, aţi purtat de grijă de restaurarea şi conservarea monumentelor istorice bisericeşti, aţi purtat şi purtaţi de grijă  celor  aflaţi în  nevoie.

În comuniune  de rugăciune  la această sărbătoare binecuvântată, în ziua praznicului împărătesc al Bunei  Vestiri, aducem mulţumire  lui Dumnezeu pentru darurile revărsate  asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, daruri pe care le-aţi cultivat  prin rugăciune şi osteneală, înţelepciune şi stăruinţă şi le transmiteți în frumoasa şi de Dumnezeu păzită şi binecuvântată eparhie a Sucevei şi Rădăuţilor, ajutat fiind de colaboratorii de la Centrul Eparhial, de cler şi mănăstiri, de autorităţi şi binefăcători, în lucrarea  împlinită spre binele Bisericii şi al societăţii.  

Rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, Păstorul cel Bun (Ioan 10, 11), să Vă dăruiască aceeaşi râvnă plină de evlavie în înalta demnitate a arhieriei şi mult ajutor  în slujirea  Bisericii şi a binecredincioşilor creştini  din Țara de Sus  a Moldovei.

Întru mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte!