Cuvânt de pomenire a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Bartolomeu Anania la 10 ani de la trecerea la cele veşnice

bartolomeu_anania

Din iniţiativa  şi cu purtarea de grijă a Asociaţiei Şcolare Sucevene pentru Educaţie şi Dezvoltare  de câţiva  ani, la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, se organizează o Sesiune de comunicări intitulată Valori naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania  manifestare  ştiinţifică menită să readucă în actualitate aspecte  din  opera teologică, ştiinţifică şi literară datorată celui care, născut acum 100 de ani, a  lăsat o moşternire  culturală deosebită.

În fiecare an după desfăşurarea acestei Sesiuni de comunicări ştiinţifice s-a îndătinat a se face o Slujbă de pomenire a părintelui Mitropolit la Mănăstirea Dragomirna, ctitorie a unui mare mitropolit cărturar al Moldovei- Anastasie Crimca, mănăstire despre care Sf. Paisie Velicicovschi spunea într-o corespondenţă a sa de tine ….se cuvine să ne aducem aminte numai în zilele de sărbătoare, fiindcă tu ai fost pentru noi un rai al desfătării.

Din încredinţatrea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, precum şi din încredinţarea Domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin Popa, Rector – Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, voi spune în câteva cuvinte la  acest moment solemn ceea  ce  simt, ca  unul care în urmă cu mai bine de trei decenii şi jumătate l-am cunoscut, în vremea  cînd  dorea  să afle  cât  mai multe  despre opera  manuscrisă a bunului său prieten,  părintele diacon Ion Luca, cunoscut dramaturg, doctor în Teologie şi în Drept, înmormântat la Vatra Dornei şi a cărui bibliotecă este la Muzeul Bucovinei, informaţii care apoi au fost diortosite  în mod special în Rotonda plopilor aprinşi.

Îmi spunea  deseori  dacă iubeşti istoria aici nu ai nevoie  să citeşti prea mult  – te duci la o mănăstire şi o simţi, aici la  voi în Bucovina, tot  pasul musteşte  de istorie. Aici trăieşti trecutul în prezent. Dar trebuie să ştii cum să faci asta!     

Pomenirea mitropolitului cărturar Bartolomeu Anania în rugăciune continuă potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române, mai ales in timpul săvârşirii Sfintei Liturghii. Însă, pe lângă această pomenire în rugăciune, cinstirea memoriei Părintelui Mitropolit Bartolomeu se exprimă şi prin preţuirea moştenirii culturale pe care a lăsat-o ţării.

Această moştenire spirituală o vedem în mulţimea cărţilor publicate, a bisericilor restaurate ori construite din temelii, pictate şi sfintite, precum si deschiderea spre dialog si cooperare cu multe instituţii şi organizaţii academice, culturale şi umanitare din ţară şi străinătate.

Îi plăcea în mod special să se întâlnească cu tinerii studenţi, cu cadrele  didactice din Universităţi,  subliniind  întodeauna rolul important pe  care îl are în societatea  contemporană întărirea legăturilor din Biserică şi Şcoală. În toate aceste relaţii luminoase, părintele mitropolit Bartolomeu punea accent pe înţelepciunea şi bunătatea sufletului românesc, unind smerenia cu speranţa, punea  accent la  fiecare conferinţă  a sa  pe valorile Ortodoxiei Românesti cu deschiderea ei spre alte Biserici si popoare, potrivit Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, „Care voieste ca toti oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină.” (I Timotei 2, 4).

Moştenirea spirituală lăsată trebuie păstrată, preţuită şi cultivată, cu sfinţenie şi responsabilitate, spre slava Prea Sfintei Treimi, pentru binele Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul veşnic, pentru binele poporului român şi pentru pomenirea cu demnitate a memoriei parintelui Mitropolit Bartolomeu.

Mulțumind lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii noastre prin slujirea şi călăuzirea ei de către vrednicul de pomenire Mitropolit  Bartolomeu, rugăm pe Milostivul Dumnezeu să aşeze sufletul său împreună cu drepţii, sfinţii şi fericiţii ierarhi slujitori şi rugători ai Bisericii lui Hristos Cel Înviat din morţi, întru lumina, pacea şi bucuria Împărăţiei Prea Sfintei Treimi!