Conferirea Medaliei Jubiliare Rectorului Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. ing. dr. Valentin Popa și Prorectorului Universității sucevene, prof. univ. dr. Ștefan Purici

Cu binecuvântarea și din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, marți, 12 iulie 2022, o delegație din cadrul Centrului Eparhial Suceava, condusă de Arhid. Lect. univ. dr. Vasile M. Demciuc, consilier al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură ecleziastică, din care a mai făcut parte Arhid. Ionuț Isopescu, consilier al Sectorului Educațional-Teologic și Protos. Ioan Tofan, referent în cadrul Sectorului Cultural, a înmânat Medalia jubiliară – înscrisă în crucea bimilenară a istoriei și jertfei poporului roman domnului Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și domnului Prof. univ. dr. Ștefan Purici, Prorector al Universității sucevene, în semn de aleasă recunoștință pentru contribuția semnificativă adusă de-a lungul timpului la păstrarea și promovarea valorilor spirituale, culturale, educaționale, edilitare și sociale ale Bisericii și neamului.

Evenimentul a avut loc în contextul Anului Jubiliar 500 – Moștenirea Mușatină – credință cultură istorie, la Rectoratul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, într-un cadru festiv, fiind prezent și Președintele Senatului Universității, Conf. univ. dr. Liviu Gheorghe Popescu.

Domnul Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rectorul instituției de învățământ superior, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru conferirea acestei înalte disticții și a subliniat, încă o dată, importanța  legăturii dintre Biserică și Școală, reprezentată în acest context la cel mai înalt nivel academic prin Alma Mater Sucevensis – continuatoarea frumoaselor tradiții academice de la Cernăuți – care, prin specializările puse la dispoziție studenților,  promovează o strânsă legătură pentru păstrarea și promovarea  valorilor spirituale, patrimoniale  și educaționale.

De asemenea, domnul Prof. univ. dr. Ștefan Purici, Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, a adresat un cuvânt de mulțumire și recunoștință Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, exprimând deschiderea și disponibilitatea pe care universitatea suceveană o are față de proiectele culturale și educaționale inițiate de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, atât în ceea ce privește contextul jubiliar, cât și în ceea ce privește promovarea culturii și a educației din Bucovina.

Arhid. Ionuț Isopescu

Consilier Sectorul Educațional-Teologic