Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

conferinte_preotesti

La nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru toamna anului 2020, Conferințele preoțești pastoral-misionare s-au organizat în data de 06 octombrie 2020, în toate protopopiate eparhiei.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 25 octombrie 2018, a hotărât declararea anului 2020, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”.

Întrucât conferința din primăvară cu tema „2020 – Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” nu a fost susținută din cauza restricțiilor apărute în urma pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, aceasta a fost inclusă în cadrul conferinței de toamnă, când s-a tratat și tema „2020 – Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”.

Așadar, la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru toamna anului 2020, Conferințele preoțești pastoral-misionare s-au organizat în data de 06 octombrie în toate protopopiate eparhiei, după cum urmează:

Protopopiatul Suceava I

După programul dinainte stabilit, conferința, desfășurată la Mănăstirea Dragomirna, a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor format din cinci preoți și doi diaconi. La Liturghie au participat preoții din protopopiat dimpreună cu ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, răspunsurile la strană fiind oferite de corul mănăstirii. După împărtășirea preoților slujitori, cuvântul de învățătură a fost ținut de părintele Dimitrie Horga, consilier eparhial, delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în care a expus pe scurt scopul adunării, apoi a făcut referiri la sfântul zilei, Apostolul Toma, ca cel ce a primit poruncă de la Învățătorul Iisus Hristos de a păstori părinți și copii și care, în conformitate cu scrierile apocrife, a arătat că prin filantropie transferăm cele materiale în veșnicie. După săvârșirea Sfintei Liturghii, sub îndrumarea maicii starețe, toți părinții s-au deplasat la una din clădirile mănăstirii unde au fost asigurate toate măsurile legale în vigoare pentru prevenirea îmbolnăvirilor, în contextul actual din țară. Părintele protoiereu Doru Ionel Budeanu a prezentat părinților prezenți pe cei doi preoți conferențiari care au susținut referatele: pr. Constantin Nichiteanu și pr. Ioan Irimia. După susținerea referatelor celor doi părinți, referate în care s-a remarcat puterea de sinteză și de structurare a materialului rezultat din multa bibliografie pe marginea celor două teme, au urmat dezbaterile. La final s-a prezentat prima carte a Editurii Crimca scrisă de Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, ca o lucrare în care se regăsesște analizată într-un mod minunat și detaliat realitatea surprinsă prin titlu – Familia și filantropia – și totodată ca un crez pentru activitatea viitoare în cadrul eparhiei. Înainte de a se mulțumi gazdelor, membrilor protopopiatului și celor prezenți pentru frumoasa organizare, sub toate aspectele, a acestui eveniment, s-au mai prezentat unele probleme administrative.

Protopopiatul Suceava II

Conform delegației chiriarhale, părintele inspector Gabriel Herea a fost în mijlocul preoților de la Protopopiatul Suceava II. Date fiind condițiile pandemice actuale, conferința s-a desfășurat în Catedrala „Nașterea Domnului”, unde s-au respectat condițiile de distanțare. Părintele protopop Mititelu Minu a moderat conferința, fiind secondat de părintele Câmpulungeanu Răzvan, preot misionar în cadrul protopopiatului. Întâlnirea a respectat programul propus de Sectorul Cultural: Sfânta Liturghie, rugăciunea și prezentările pe cele două teme. Preoții au primit darul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, materializat prin cartea „Familia și Filantropia – două instituții divino- umane”, au semnat în tabelul de prezență, după care s-a trecut la prezentarea referatelor. Prima temă, „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor. Pastorația părinților și a copiilor în societatea contemporană între tradiție și asumare”, a fost susținută de Pr. Coca Ionel de la parohia Berchișești, care a vorbit pornind de la experiența sa părintească, părintele având 6 copii. A doua temă a fost prezentată de Pr. Devisevici Florin Ovidiu, paroh la parohia Racova. Părintele a vorbit în contextul Anului comemorativ al filantropilor ortodocși români și a accentuat rolul ierarhilor Bisericii noastre în fondarea de bolnițe și spitale. Ședința a fost una dinamică, în care s-a afirmat constant dorința de misiune, dar totodată s-a subliniat și nevoia de adecvare a misiunii evanghelice la mentalitățile contemporane.

Protopopiatul Fălticeni

După cum a dispus Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, conform programului stabilit, s-a săvârșit începând cu ora 7:00 slujba Sfintei şi Dumnezeieștii Liturghii oficiată de un sobor de 10 slujitori, sub protia părintelui Constantin Oprea, consilier eparhial, de față fiind prezenți părinții din parohiile Protopopiatului Fălticeni. După săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, părintele protopop Adrian Dulgheru a prezentat părinților prezenți delegația Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, iar părintele consilier Arhid. Vasile M. Demciuc a condus lucrările Conferinței. S-au prezentat cele două referate, privitoare la tematicile stabilite de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de către preoții: Coman Ioan și Loluță Daniel. După prezentarea acestor două referate au urmat dezbateri pe marginea temelor prezentate, apreciindu-se în mod special rigurozitatea alcătuirii acestora, precum și modul de prezentare. În continuare, părintele consilier Arhid. Vasile M. Demciuc a prezentat recenta lucrare a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, publicată într-o ținută academică deosebită, menționând că această lucrare este prima apariție editorială a Editurii Crimca, editură care se dorește a se înscrie în panoplia editurilor reprezentative din cadrul Patriarhiei Române. Totodată, s-a precizat că mesajul Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților către slujitorii sfintelor altare din protopopiatul Fălticeni pentru această Conferință este transmis prin această lucrare. În finalul Conferinței, părintele Constantin Oprea, consilier cultural, a mulțumit părintelui protopop, referenților, precum și părinților prezenți, îndemnând la intensificarea lucrării pastoral-misionare și cultural-teologice a vieții din parohii. De asemenea, părintele a insistat asupra păstrării unității de credință în duh de pace în aceste vremuri tulburi prin care trece întreaga umanitate.

Protopopiatul Rădăuți

Cu binecuvântarea Ȋnaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la Parohia Nașterea Maicii Domnului – Milișăuți din Protopopiatul Rădăuți, s-a desfăşurat activitatea conferinței preoțești, sub coordonarea părintelui Viorel Ilișoi, consilier economic din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și a părintelui Gheorghe Calancea, protopop interimar de Rădăuți. Astfel, începând cu  ora 07:00 s-a săvârșit slujba Sfintei Liturghii, de un sobor de șapte preoţi, sub protia părintelui consilier. După cuvântul introductiv al părintelui protoiereu, a urmat prezentarea referatului cu titlul Pastorația părinților și a copiilor în societatea contemporană: între tradiție și asumare, întocmit de către Preotul Maloș Ionel – Constantin, slujitor al Parohiei Sf. Gheorghe Laura, Vicovu de Sus, evidențiind rolul familiei (părinți și copii) în cadrul societății contemporane prin cultivarea unei legături statornice și a unei cooperări rodnice între Biserică, Familie și Școală. În continuare, Părintele Rusu Ciprian de la Parohia Sf. Nicolae Pădureni – Siret, în planul cadru al referatului său a dezvoltat diferite aspecte cu privire la Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, amintind faptul că filantropia de care dă dovadă Biserica este astăzi urmare a preocupării de a îndeplini poruncile evanghelice lăsate drept condiţie pentru mântuire de Mântuitorul Iisus Hristos, „Filantropul prin excelenţă”. După prezentare, preoții au discutat despre temele redate. Părintele Viorel Ilișoi a precizat câteva aspecte importante care privesc activitatea și slujirea propriu-zisă a preotului în parohie, răspunzând întrebărilor adresate de către cei prezenți la conferință. La final, Părintele protopop Gheorghe Calancea a mulţumit pentru găzduire părinților slujitori de la Parohia Milișăuți, precum și tuturor preoților care au participat la conferință.

Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc

Conform programului stabilit, întâlnirea a fost precedată de săvârșirea Sf. Liturghii, la care au participat preoții din protopopiat. După Sfânta Liturghie, participanții la eveniment au fost invitați în sala de conferințe a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc, unde au fost prezentate cele două referate pregătite: Anul omagial al pastorației părinților și copiilor, prezentat de pr. Dorin Dominte, și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, prezentat de pr. Iustin Mihail Argatu. Spre finalul întâlnirii, părintele protopop Goraș Aurel a făcut câteva precizări referitoare la slujirea preoților și a diaconilor misionari, a amintit despre necesitatea pregătirii și redactării predicilor pentru duminici și sărbători, despre faptul că lucrările de reparație realizate la biserici trebuie să fie avizate de către comisia alcătuită în acest sens la nivel eparhial, despre ideea și necesitatea alcătuirii unui volum privitor la personalitățile locale, mutate în veșnicie și îngropate în cimitirele parohiale, a subliniat că programul preoților trebuie afișat într-un loc vizibil pentru credincioși și că preoții trebuie să se implice mai mult în activitatea socială, prin oferirea unei „mese calde” în casele praznicale ale parohiilor pe care le slujesc. Delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la lucrările conferinței preoțești a fost Arhid. prof. dr. Hrișcă Bogdan-Mihai, consilier al Sectorului Educațional – Teologic din cadrul Centrului Eparhial.

Dezbaterea celor două teme în cadrul conferințelor preoțești a avut ca scop promovarea reperelor biblice și patristice privitoare la pastorația părinților și copiilor și a modelului creștin de familie, sublinierea rolului pedagogiei creștine în societatea contemporană, precum și identificarea și promovarea exemplului celor care, de-a lungul timpului, s-au implicat în activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe. Totodată, s-a evidențiat rolul filantropiei creștine ca fiind o coordonată principală a activității Bisericii.

Cu nădejdea că folosul duhovnicesc al acestor conferințe va fi pe deplin trăit, dincolo de bogăția informațiilor pe care le aduce în atenția preoților, rugăm ca Bunul Dumnezeu să răsplătească fiecăruia osteneala și împreuna-lucrare.

Consilier Cultural,
Pr. Constantin OPREA