Conferință pastoral-misionară și prezentare de carte în Protopopiatul Fălticeni

conferinta-pastoral-misionara-si-prezentare-de-carte-in-protopopiatul-falticeni-06

Cu binecuvântarea Înalt­prea­sfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, marţi, 6 octombrie, a avut loc la Fălticeni conferința tematică dedicată Anului omagial al pasto­rației părinților și copiilor și Anului comemorativ al filantropilor români în Protopopiatul Fălticeni.

Ședința a fost precedată de să­vârșirea Sfintei Liturghii de către părintele consilier cultural Constantin Oprea și arhidiaconul consilier patrimoniu Vasile Demciuc – dele­gați ai Înalt­prea­sfin­țitului Părinte Arhiepiscop Calinic, din sobor făcând parte şi părintele protoiereu Adrian Dulgheriu.

Părintele protopop Adrian Dulgheriu a deschis conferința prin prezentarea primului vorbitor – părintele Claudiu Coman de la Parohia Ioneasa, care a expus referatul „Pastorația preoților și a copiilor. Repere scripturistice”. Părintele Claudiu Coman a vorbit, bazân­du-se pe temeiuri scripturistice, despre ceea ce înseamnă crearea lumii de către Dumnezeu și Întruparea Fiului lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, despre ce înseamnă crearea societății construite de om și consecințele sale asupra ei. În partea a doua a refe­ratului, părintele Coman s-a axat în mod special pe edu­cația copiilor, care trebuie pregă­tiți pentru viața pământească, dar mai ales pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Al doilea referat – „Filantropia în viața Bisericii. Chipuri de filantropi români” – a fost prezentat de către părintele Daniel Loluță de la Parohia Pleșești, care a insistat pe ceea ce a însemnat înființarea insti­tuțiilor filantropice în Țara Românească și Moldova, urmată de evocarea unor chipuri de filantropi, începând cu Anastasie Crimca și voievozii din provinciile româ­nești.

În continuare, părintele arhidiacon Vasile Demciuc a arătat cea mai recentă carte a Înaltprea­sfin­țitului Părinte Arhiepiscop Calinic, intitulată „Familia și filantropia. Două instituții divino-umane”, apărută recent la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădă­uților.

În recenzia părintelui profesor Demciuc a fost remarcat faptul că volumul se adaugă la cele peste 70 de cărți scrise de noul Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților și se do­ve­dește a fi un valoros îndrumar și o mărturie a faptului că religia creș­tină a fost, este și va fi o permanen­tă sursă de inspirație pentru omenire. Cartea este o binevenită și pro­fundă mărturisire de credință privind natura divino-umană a familiei și filantropiei în creștinismul ortodox român. Părintele consilier Constantin Oprea a mulțumit pă­rin­ților referenți pentru frumoasele lucrări, transmițând mesajul Înalt­preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, acela de a spori activitatea filantropică în parohiile pe care le păstoresc.

Un articol de pr. Georgian Rotar

Sursa: ziarullumina.ro