Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au ajuns la final

Conferințele pastoral-misionare din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, desfășurate în perioada 31 octombrie – 10 noiembrie 2022, s-au încheiat astăzi, cu întâlnirea tuturor clericilor parohiilor din cuprinsul Protopopiatului Rădăuți. Tema celor patru întruniri clericale a fost dată de specificul anului 2022 în Patriarhia Română: „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

În aceste zile, întâlnirile din cele cinci protopopiate ale eparhiei au fost prilej de comuniune în rugăciune, cei prezenți luând totodată parte la prelegeri relevante din punct de vedere duhovnicesc și la dialoguri lămuritoare.

Cei aproximativ 150 de clerici din cuprinsul Protopopiatului Rădăuți au început ziua în rugăciune, în zorii zilei, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, săvârșindu-se Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către preoții protoieriei, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și protoiereul Ionel Constantin Maloș.

La evenimentul desfășurat în biserica mare a Mănăstirii cu hramurile „Izvorul Tămăduirii“ și „Sfântul Serafim de Sarov“ au fost prezenți și stareți și starețe de la așezămintele monahale din cuprinsul Protopopiatului Rădăuți.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala bărbătească ortodoxă „Sfântul Ierarh Leontie”, dirijată de domnul Costel – Ovidiu Foca.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a hirotesit întru iconom stavrofor mai mulți clerici din cuprinsul protopopiatului, iar Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a hirotesit ca arhidiaconi doi slujitori.

Au fost apoi evidențiați preoții care s-au remarcat printr-o activitate pastoral-misionară deosebită, arhim. Paraschiv Dabija citind textul Ordinului „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, oferită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic arhimandritului Iustin Tănase, consilier eparhial în cadrul Sectorului de Asistență Socială și Medicală, părintelui Constantin Oprea, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, părintelui Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți, și părintelui Dumitru Valenciuc.

Ordinul „Mușatinii” a fost înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul unor clerici de la Centrul Eparhial Suceava pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând (astfel) domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam” – pr. Nicu Spînu, consilier Sector Digitalizare și IT, pr. Mihai Cobziuc, consilier în cadrul Departamentului Minorități, pr. Florin Lupu, director în cadrul Sectorului Fonduri Externe și Interne, și pr. Viorel Cozmei, referent la același sector.

În cadrul evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a conferit Ordinul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul” părintelui Ioan Paul Valenciuc și domnului Costel – Ovidiu Foca, dirijor al Coralei „Sfântul Leontie de la Rădăuți”, „întrucât au urmat exemplul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, strălucit dascăl și întemeietor de școli, de numele căruia se leagă tipărirea primul Abecedar românesc și tipărirea în limba română a cărților de cult și a altor lucrări ziditoare de suflet, neobosit păstor duhovnicesc și apărător al credinței, care și-a asumat ca misiune și ajutorarea culturală și spirituală a creștinilor ortodocși români din interiorul arcului carpatic.”

Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, a fost oferit unor vrednici slujitori ai sfintelor altare, precum și câștigătorilor Concursului Eparhial „Cel mai îngrijit cimitir”, întrucât au urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”. Pr. Dimitrie Horga a prezentat clasamentul, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic oferind diplomele părinților Petru Prelipcean, de la Parohia Costișa, Dorin-Ioan Puiuleț, de la Parohia Băncești, pr. Constantin Chimiuc, de la Parohia Lupcina, și Mihai Fediuc, de la Parohia „Sfântul Ilie” Rădăuți.

Alături de cei care au luat parte la Sfânta Liturghie, în cadrul conferinței prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic s-au alăturat reprezentanții sectoarelor de resort ale Centrului Eparhial Suceava, în Sala de conferințe a Mănăstirii Sihăstria Putnei.

După rostirea rugăciunii a urmat apelul nominal și cuvântul de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Conferința preoțească a debutat cu prezentarea a două referate care au abordat tematica anului 2022 în Patriarhia Română.

Pr. Ioan Cîrstean, de la Parohia Gropeni, a susținut referatul intitulat „Sfinții isihaști – modele de rugăciune personală pentru creștini”. Lucrarea a abordat mai multe subiecte, între care Rugăciunea și responsabilitatea veșniciei, Celălalt – responsabilitate și model și Nevoia de modele. În cea de-a doua parte a studiului au fost evidențiate mărturii ale oamenilor care au dobândit pacea dinlăuntru.

„Este momentul să ne îndreptăm privirea spre temnițele comuniste. Spre tăciunii încinși ai unei generații de aur, intelectualitatea românească interbelică. Din victime ale comunismului – sistem autodeclarat al mediocrității și mediocrului – se ridică marii martiri și sfinți români contemporani. Cu o densitate spirituală stelară, elita intelectualității românești interbelice se va privi față către față cu elita Bisericii Ortodoxe. Cu marii trăitori, preoți, arhierei se va produce pe cerul românesc, în strigătele lor de durere și umilință, apariția unor noi constelații de sfinți. Atât de aproape de noi, Sfinții contemporani ne ajută și ne vorbesc atât de românește, atât de cald, încât tânjim după ocrotirea lor asemenea unor copii cu aceeași nădejde neclintită și hotărâre nestrămutată. Cum ar fi rezistat torturilor fără Doamne, Iisuse? Deși nu toți au avut vocația rugăciunii, au sublimat strigătul de durere în poezie. Literatura de detenție din închisorile comuniste românești este un fenomen unic. În această retortă intelectualii au devenit isihaști, trăitorii au devenit poeți. Oamenii simpli au devenit personalități enciclopedice. S-au îndreptat căi strâmbe, s-au ridicat scări spre Cer.”

Pr. Filip Coca, de la Parohia Putna, le-a vorbit clericilor prezenți despre o parte dintre tipurile de rugăciune regăsite în Sfânta Scriptură, crâmpeie sintetizate în lucrarea „Rugăciuni de laudă, mulțumire și cerere”. Prin expunerea fragmentelor atât din Vechiul, cât și din Noul Testament, sfinția sa a evidențiat faptul că prin intermediul rugăciunii oamenii dialoghează cu Dumnezeu.

„Omul, odată cu căderea protopărinților în păcat, și ruperea legăturii dintre el și Dumnezeu, a simțit permanent nevoia de reconciliere cu divinitatea. Astfel, întreaga Scriptură abundă cu exemple de oameni care aduc rugăciuni lui Dumnezeu, în diferite ipostaze. (…) Trebuie reiterat faptul că Dumnezeu a creat pe Om din iubire. Omul poartă în el suflarea lui Dumnezeu, deci devine practic Teofor și prin aceasta el a primit capacitatea de a intra în dialog cu Dumnezeu. Răspunsul la chemarea de a experimenta dialogul cu Dumnezeu este rugăciunea, iar nevoia de a practica rugăciunea a fost simțită imediat după cădere, pe tot parcursul anilor de după cădere și se simte până astăzi, cu atât mai mult cu cât păcatul s-a dilatat progresiv. În om se păstrează dorul după Cel Ce l-a creat (expresia: nostalgia după Paradisul pierdut – Mircea Eliade). Întreaga Sfânta Scriptură ne înfățișează diferiți oameni care înalță rugăciuni către Dumnezeu. Aceștia rămân modele de rugăciune în viața noastră.”

A urmat proiecția a două filme realizate de TRINITAS TV „Rugăciunea, cale spre desăvârșire” și „Rugăciunea în viața Bisericii și a creștinului”, materiale care sintetizează cuvinte ziditoare ale marilor duhovnici din ultimele decenii, dar și mărturii ale unor personalități marcante din diferite domenii de activitate precum medicina, jurnalismul și sportul, în ceea ce privește puterea rugăciunii.

În partea a doua a întâlnirii, precum în cadrul fiecărei conferințe susținută în această toamnă în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, au fost expuse propuneri, sugestii și solicitări ale sectoarelor de resort din cadrul Centrului Eparhial privitoare la activitatea parohiilor.

Pr. Ion Bârsan, consilier al Sectorului Juridic și de Consultanță, a transmis informații cu privire la drepturile de proprietate asupra imobilelor parohiilor și la procedura de intabulare. Totodată, sfinția sa a recomandat colaborarea cu reprezentanții Centrului Eparhial pentru o bună desfășurare a activității sectorului și pentru o rezolvare cât mai rapidă a problemelor juridice.

Sectorul Administrativ-Bisericesc, reprezentat de pr. Dimitrie Horga, consilier eparhial, a vorbit, printre altele, despre respectarea procedurilor privind angajarea personalului neclerical în cadrul unităților de cult, precum și despre depunerea, în timp util, a documentelor care vizează rezolvarea unor probleme de ordin administrativ.

Arhid. Ionuț Isopescu, consilier la Sectorul Educațional-Teologic (Învățământ), a anunțat că va solicita sprijinul preoților parohi pentru a promova cele două specializări noi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei” Suceava, precum și specializarea Teologie Pastorală. Alături de alte aspecte legate de activitățile desfășurate de sectorul de resort a fost prezentat și faptul că, în ceea ce privește Ora de religie, se recomandă dezvoltarea unei colaborări prietenoase și calde cu profesorul sau profesorii de Religie de pe raza parohiei, privind activitățile inițiate de Inspectoratul Școlar Județean, în parteneriat cu Centrul Eparhial Suceava. De asemenea, au fost aduse în atenție aspecte administrative legate de cursurile pentru obținerea gradelor profesionale clericale.

Din partea Sectorului Cultural, condus de pr. Constantin Oprea, a fost încurajată publicarea unor studii sau articole științifice ale clericilor care au susținut lucrări de doctorat, precum și cooptarea lor pentru a colabora la revista Candela. De asemenea, s-a propus ca pe viitor o cât mai mare parte a personalului clerical și neclerical să se perfecționeze prin cursuri de specialitate sau să urmeze cursurile de licență sau de masterat privind restaurarea de textile și icoane.

Din partea Sectorului Editură și Tipografie, reprezentat de pr. consilier Ciprian Blaga, a fost amintită deschiderea Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților față de publicarea a diferite materiale semnate de clericii protopopiatelor sucevene.

Consilierul Sectorului Media și Comunicare, pr. Ștefan Mihalcea, a recomandat o sporită atenție asupra conținutului materialelor postate pe rețelele de socializare ale unităților de cult, precum și necesitatea obținerii arhiereștii binecuvântări în cazul aparițiilor în mass-media, din proprie inițiativă sau la invitația unui trust de presă.

Pr. Iustin Tănase, consilier al Sectorului de Asistență Socială și Medicală, a adus alese mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea refugiaților ucraineni. Încă de la începutul războiului, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat două puncte fixe de asistență social-filantropică pentru distribuirea alimentelor, direcționarea către locurile de cazare, oferirea de informații privind călătoria pe teritoriul României, precum și asigurarea asistenței spirituale pentru cei greu încercați în această perioadă, printr-un cuvânt de mângâiere și încurajare. Permanent, în punctul de trecere a frontierei Siret și în Gara Burdujeni din Suceava, voluntarii au oferit ceai, cafea și mâncare refugiaților ucraineni, dar și îndrumare în găsirea celor mai bune soluții de cazare și transport. În fiecare centru au fost prezenți clerici și mireni, parte dintre aceștia vorbitori de limbă ucraineană. Pr. Tiberiu Bardan, directorul Asociației „Anastasie Crimca”, a prezentat o parte dintre activitățile desfășurate de sector și a recomandat intensificarea activităților sociale în parohii.

În continuare, reprezentantul Sectorului de Misiune Pastorală și Actualitate Creștină, pr. consilier Filaret Ruscan a adus un gând de apreciere și de recunoștință pentru primirea plină de dragoste, în cuprinsul protopopiatului, a delegației care a însoțit racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în timpul procesiunii prin eparhie. De asemenea, a fost evidențiată importanța intensificării lucrării pastorale și misionare în contextul actual, încurajând-se pregătirea predicii preotului, precum și îngrijirea bisericii, locuinței și cimitirului.

Sectorul Economic-Financiar, prin pr. Viorel Ilișoi, consilier eparhial, le-a transmis conducătorilor unităților de cult informații privind evidența contabilă, precum și a procedurilor de verificare a acesteia de către inspectorii de resort. Totodată, s-a sugerat identificarea, în parohiile eparhiei, a cazurilor în care perioada de iarnă pune în dificultate achitarea facturilor privind utilitățile.

Pr. Adrian Popa, consilier în cadrul Sectorului Colportaj-Bisericesc, a vorbit despre comercializarea obiectelor de cult la pangare conform hotărârilor Statutului de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, s-a subliniat și faptul că prin achiziționarea produselor de colportaj se oferă suport și sprijin pentru întreaga activitate misionară a Bisericii.

Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru viață, coordonat de prof. Cristi Gabriel Hurjui, a prezentat cele mai importante proiecte desfășurate în cele 12 luni de activitate și a invitat parohiile să se alăture în cadrul proiectelor viitoare ale eparhiei, destinate tinerilor dornici să se implice în activități de voluntariat, în organizarea unor cercuri de studiu biblic și sesiuni catehetice, tabere și alte acțiuni social-caritabile, desfășurate în cadrul proiectelor viitoare ale eparhiei.

Pr. Dan Gheorghiță, consilier al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție, a subliniat importanța desfășurării activităților religioase în condiții de siguranță. Sfinția sa a anunțat și faptul că în perioada imediat următoare vor avea loc sesiuni de instruire și formare privind protecția și siguranța în muncă pentru conducătorii unităților de cult.

Din partea Sectorului Juridic al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, pr. consilier juridic Bogdan Ionuț Pricop a evidențiat avantajele efectuării inventarierii obiectelor mobile și imobile aflate în proprietatea parohiilor.

Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, condus de arhid. Vasile Demciuc, a subliniat importanța respectării legislației privind protejarea patrimoniului cultural. Totodată, li s-a solicitat preoților să acorde o atenție deosebită monumentelor înscrise în lista patrimoniului național. Nu în ultimul rând, s-a adus în discuție importanța inventarierii bunurilor locașurilor de cult.

Pr. Laurențiu Stamatin, inspector eparhial bisericesc, a recomandat acordarea unei atenții sporite în ceea ce privește corectitudinea săvârșirii serviciilor divine și i-a îndemnat pe clericii parohi să pună în rânduială obiectele de cult în locașurile de rugăciune.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pr. Alexandru Flavian Sava, a recomandat decență și responsabilitate în postările de pe paginile personale ale platformelor de socializare, inclusiv în pozițiile față de anumite problematici actuale. Acestea vor trebui exprimate în conformitate cu hotărârile luate de către Consiliul Permanenței sau asumate de către chiriarh, pentru a nu induce credincioșii și opinia publică în eroare cu diverse puncte de vedere.

Sectorul Agro-Silvic, condus de domnul consilier Ciprian Muscă, i-a încurajat pe cei prezenți să se implice în acțiunile de împădurire a terenurilor unităților de cult.

Sesiunile de întrebări din cadrul întâlnirilor s-au încheiat cu sfaturile Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic cu privire la misiunea pastoral-misionară pe care ar trebui să o împlinească fiecare slujitor al Sfântului Altar.

La final, pr. protoiereu Ionel Constantin Maloș a adus prinos de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, membrilor Permanenței Consiliului Eparhial, gazdelor și tuturor slujitorilor prezenți la acest eveniment deosebit.

Fiecare participant a primit în dar două dintre cele mai recente volume apărute la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, „Rugăciunea – temelia vieții și a creșterii spirituale a omului”, lucrare care aduce împreună prelegerile clericilor din eparhie dedicate acestui an omagial, și cartea „Fericirea în nefericire. Un comentariu pentru omul grăbit” semnată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic.

A urmat săvârșirea unui Trisaghion la mormântul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen, ierarh al Bucovinei timp de aproape trei decenii. La vârsta de peste 90 de ani, după 38 de ani de slujire în Biserica Ortodoxă Română în demnitatea de arhiereu, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen a trecut la cele veșnice în 20 mai 2020.

La final, ierarhii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au binecuvântat, prin ungere cu untdelemn sfințit și prin stropire cu agheasmă, Centrul Social de zi „Sfântul Nectarie”, dedicat activităților sociale, educaționale și pastoral-misionare. În cadrul acestuia se vor desfășura ateliere diverse cu tinerii, cu persoanele vârstnice, dar și cu profesorii de religie.

Irina Ursachi