Colocviul „VALORI ALE CULTURII ROMÂNE: …de la mitropoliții-cărturari la Eminescu”

Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, printr-o serie de activități cuprinse în cadrul Colocviului intitulat „VALORI ALE CULTURII ROMÂNE: …de la mitropoliții-cărturari la Eminescu”. Manifestarea științifică, desfășurată cu ocazia acestei sărbători naționale, și-a propus să readucă în lumină activitatea literară și culturală a celor mai importanți mitropoliți ai Țărilor Române din secolele XVI-XVIII, construind prin analiză și dezbatere științifică o punte spre romantismul târziu eminescian.

În cadrul sesiunilor științifice, coordonate de D-na profesoară Mirela Griguță, în partea de debut a Colocviului, intitulată Dimensiunea religioasă a culturii române, elevii Seminarului Teologic sucevean au prezentat valorile culturale și literare ale mitropoliților Varlaam, Dosoftei și Antim Ivireanul, arătând importanța pe care a avut-o Biserica prin intermediul primelor forme de literatură (scrieri agiografice, traducerile literare, versificațiile, predicile, retorica și discursul religios al cărților de cult).

Cea de-a doua sesiune a Colocviului s-a intitulat Retorică și discurs religios în opera Sfântului Antim Ivireanul și a reprezentat un atelier de analiză și interpretare a elementelor specifice predicii de amvon. Activitatea coordonată de părintele profesor Feștilă Constntin-Bogdan a reprezentat o lecție deschisă în cadrul opționalului școlar Oratorie, retorică și discurs religios și a oferit elevilor prezenți să analizeze fragmente de predici din volumul de „Didahii”, semnat de Sfântul Ierarh Antim Ivireanul. Părintele arhidiacon Marian Dolhascanu, invitat în cadrul lecției deschise, a adus în atenția participanților o Expoziție de carte veche religioasă și a vorbit elevilor despre importanța documentării și informării în cadrul realizării unor activități de cercetare științifică.

Partea a treia a Colocviului a realizat o incursiune în opera poetului național Mihai Eminescu. Elevii au prezentat în cadrul seminarului științific coordonat de D-na profesoară Daria Grivincă Vrăjitoru, lucrarea științifică intitulată Teme și motive literare religioase în universul liric eminescian, ca în finalul evenimentului cultural să aibă loc un moment artistic intitulat  Eminescu și poeziile lui.

Finalul propus de D-na profesoară Georgeta Nistor a însumat un recital poetic și un atelier de teoria și practica traducerii. Elevii seminariști au avut ocazia să prezinte cele mai importante creații lirice eminesciene, atât în limba română, cât și în limbile engleză și franceză, proiectând astfel universul liric eminescian în dimensiunea culturală europeană.

Pr. Prof. Feștilă Constantin-Bogdan

foto credit: Lazăr Andrei Sebastian